MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Dorpsuitbreiding Wijhe

Verhaal

Dorpsuitbreiding Wijhe

In het archief van onze vereniging bevindt zich een overzicht van de woningbouw in Wijhe gedurende de periode van 1946 tot 1953. (¹) Opgetekend is niet alleen de zg. sociale woningbouw, maar ook over de bouw van een school, bruggen, zwembad en de burgemeesterswoning zijn gegevens vastgelegd. Het is een chronologische opsomming van de bouwprojecten met de namen van de aannemers en bijzonderheden over de kosten.

De jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in Wijhe gebouwd. De grenzen van de bebouwde kom van het dorp verschoven.

In het archief van de Historische Vereniging bevindt zich een overzicht van de woningbouw in Wijhe gedurende de periode van 1946 tot 1953. (¹) Opgetekend is niet alleen de zg. sociale woningbouw, maar ook over de bouw van een school, bruggen, zwembad en de burgemeesterswoning zijn gegevens vastgelegd. Het is een chronologische opsomming van de bouwprojecten met de namen van de aannemers en bijzonderheden over de kosten.

Complex I, 6 woningen aan de Schimmelpennincklaan.

Op 24 juni 1946 werden de eerste 6 woningen na de oorlog aanbesteed. Op 8 october 1946 werden deze gegund aan:

H.J. Oostendorp te Deventer, hoofdbouw voor f 54.205,-

A.M. Maandag te Wesepe, schilder voor f 4.770,-

J.H. Slegten te Wijhe, loodgieter, voor f 3.348,-

L.M. van Oene te Wijhe, electricien, voor f 1.485,-.

Totaal f 63.808,-.

Prijs per woning f 10.635,-. Architect was L. Mensink te Olst.     

                                                               

 

Complex II, 6 woningen aan de Molenstraat.

Op 30 juni 1947 werd complex II aanbesteed. Wegens te hoge bouwkosten werd het werk niet gegund.

Na overleg met de plaatselijke aannemers werd in october 1947 het werk gegund aan:

De gezamenlijke aannemers, hoofdbouw, voor f 58.991,-.

De gezamenlijke schilders, schilderwerk, voor f 5.424,-

B. van Zanten, loodgieter, voor f 5.129,-

L.M. van Oene, electriciën, voor f 1.954,-.

Totaal f 69.498,-

Prijs per woning f 11.583,-. Architect was L.M. Mensink te Olst.

 

                                             

 

Raalterweg.

Op 4 september 1947 werd de Raalterweg gegund.

De weg werd voorzien van een asfaltbeton verharding door de N.V. "De Geruisloze Weg" te Heemstede voor een bedrag van f 79.925,19.

 

Complex III, 7 woningen aan de Leenstrastraat.

Op 18 augustus 1948 werd dit complex onderhands aanbesteed en gegund op 25 augustus aan:

H. v.d. Vegte en J.W. Geerts f 57.015,-

J.M. Zandbergen, schilder f 5.495,-

Firma Goosen f 3.056,-

J.H. Slegten en Van Oene f 1.850,-.

Totaal f 67.416,-

Prijs per woning f 9.631,-. Architect L. Mensink te Olst.

 

Complex IV, 3 woningen aan de Maasstraat.

Onderhands aanbesteed op 12 november 1948 en gegund op 23 december 1948 aan:

Gezamenlijke aannemers, hoofdbouw, f 23.386,-

Gezamenlijke schilders f 2.295,-

Fa. Goosen, loodgieter f 1.147,-

L.M. van Oene, electriciën f 732,-

Totaal f 27.560,-

Prijs per woning f 9.187,-. Architect: L. Mensink, Olst.

 

Nijentapsbrug, Nesbrug en Kappertsbrug

In 1949 werden de door oorlogshandelingen verwoeste Nijentapsbrug, Nesbrug en Kappertssbrug herbouwd.

Aanbesteed op 13 september 1949, gegund op 28 september.

Architect: Ingenieursbureau Van Hasselt en de Koning, Nijmegen.

Aannemer: Firma H. Sprokholt en zonen, Hattemerbroek.

Kosten: f 38.670,-

Bijkomende kosten f 6.682,92

Totaal f 45.352,92

                                                     

 

Complex V

Geen gegevens.

 

Complex VI, 6 gewone en 2 duplexwoningen aan de Maasstraat.

Besteed op 18 october 1949 en op 25 november 1949 gegund aan:

Gezamenlijke aannemers f 63.209,-

A.M. Maandag, schilder f 4.720,-

J.H. Slegten, loodgieter f 2.930,-

L.M. van Oene, electriciën f 1.566,-

wel- en beerputten f 1.080,-

Totaal f 73.505,-

 

Prijs per woning f 9.188,-. Architect L. Mensink te Olst.

 

Complex VII, 11 woningen aan de Maasstraat.

Aanbesteed op 5 september 1950 en gegund op 3 october 1951 aan:

Firma Gebr. Karssing Hattem, hoofdbouw f 7.845,-

R. Kuilman en H. Roelofsen, Groningen, schilders f 4.400,-

Firma J.H. Slegten, Wijhe, loodgieter, f 5.861,-

Slegten en Van Oene, Wijhe, electriciën, f 2.975,-.

Totaal f 90.081,-

 

Prijs per woning f 8.183,-. Architect M. de Vries, Wijhe.

 

U.L.O. School.

Op 17 october 1950 werd onder architectuur van L. Mensink te Olst aanbesteed de bouw van een nieuwe U.L.O. School aan het Havenpad.

Op 20 october 1950 werd dit werk gegund aan:

H. v.d. Vegte en Geerts, hoofdbouw f 53.150,-

G. de Ruiter, schilder f 2.285,--

Janssen Venneboer, loodgieter f 7.340,-

Totaal f 62.775,-.

 

Zwembad.

Door de oorlog was het zwembad verdwenen.

Op 27 mei 1950 werd het maken van een nieuw zwembad

aanbesteed en gegund aan H.J. van Rijssen voor f 9.953,-

J. Prins van Wijngaarden, baggerwerk f 4.725,75

Gebaggerd werd 3500 m³

Totaal f 14.678,75

In 1953 werd opnieuw gebaggerd en het bad sterk vereenvoudigd.

 

O.L. School, Herxen.

Op 29 october 1951 werd aanbesteed het groot onderhoudswerk aan de Herxerschool, 31 october werd dit gegund aan:

Th. te Wierik, Raalte, hoofdbouw f 1.865,-

W. Schunselaar, Zwolle, schilder f 1.097,-

G.E.B². Wijhe, electriciteit f 385,35

Janssen Venneboer Wijhe, loodgieter f 361,25

Totaaltelling klopt niet: f 4.163,14

 

De Elshof.

Voor de hoofdonderwijzer te Wechterholt werd op maandag 19 maart 1951 aanbesteed het bouwen van een ambtswoning.

13 april werd deze gegund aan:

Gebr. Karssing, Hattem, hoofdbouw f 12.200,-

D. Nijlant, Heino, schilder f 899,-

H. Schottert, Heino, loodgieter f 1.425,80

H. Schottert, Heino, electriciën f 377,66

Totaal f 14.902,46

De Rijkspremie bedroeg f 4.300,-,1 april 1952 was de woning gereed.

Architect: M. de Vries, gemeente-architect.

 

                                                  

 

Papenbrug en Zwakenbergerbrug

In 1952 werden de door oorlogshandelingen verwoeste Papenbrug, Zwakenbergerbrug herbouwd.

Aanbesteed 15 april 1952 en gegund op 24 april 1952.

Architect: M. de Vries, gemeente-architect.

Aannemer: Gebr. ten Brinke, Enter, kosten f 14 051,16

 

 

Brug over de Soestwetering.

Op 14 juli 1952 werd de brug over de Soestwetering in de Bremmelerstraat aanbesteed. Dit betekende dat na voltooiïng geen houten noodbruggen meer aanwezig waren.

Op 19 juli werd deze aan Firma Gebr. ten Brinke gegund voor f 9.300,-.

Architect: M. de Vries, Gemeente-Architect.

 

Complex VIII, 24 woningen aan de Rambonnetstraat.

(12 boven- en 12 benedenwoningen).

Aanbesteed op 14 juli 1952 en gegund op 13 augustus 1952 aan:

Fiirma H. v.d. Vegte en J.W. Geerts f 155.000,-

W. Schunselaar, Zwolle, schilder f 10.176,-

R.H. Jansen Venneboer, loodgieter f 8.975,-

W. van Olst, electriciën f 5.460,-

Totaal f 179.611,-

Gemiddelde prijs f 7.484,-. Architect: M. de Vries, gemeente-architect.

 

Langstraat 48

Langstraat 48 werd in 1949 gesplitst in 2 panden.

Architect: A. Smit

Aannemers: Fa. Goosen f 221,24

J. Dokman f 1.947,-

G. de Ruiter f 782,73

G.E.B.(²) f 334,56

Totaal f 3.285,53.

 

Op 4 juni 1952 werd het gedeelte nr. 48 opnieuw gesplitst en kwam tevens een ruime werkplaats voor Gemeentewerken beschikbaar.

Architect: M. de Vries.

Aannemers: J. Dijkslag, hoofdbouw, f 3.099,-

Fa. Goosen, loodgieter f 338,-

J. Schuurman, schilder f 625,-

Totaal f 4.062,-

 

Toren.

In 1953 werd de vermolmde torenvloer tussen het metselwerk en de spits vervangen door een Custvellervloer.

Aannemer J. Schuurman voor f 1.279,25.

 

Ambtswoning.

Voor de secretaris (³) werd op 9 februari 1953 de bouw van een ambtswoning aanbesteed en op 21 maart gegund aan:

H. Halfwerk, Olst, hoofdbouw, f 17.410,50

A.J. Schuurman, Wijhe, schilder f 1.138,-

Firma Slegten, Wijhe, loodgieter f 1.280,-

Firma Schottert, Heino, electriciën, f 1.108,-

Totaal f 20.936,50

Architect: M. de Vries, Gemeente-Architect. De Rijkspremie bedroeg f 4.300,-.

 

Complex IX, 8 woningen aan de Rambonnetstraat

( 4 boven- en 4 benedenwoningen).

Dit werk werd onderhands opgedragen aan de aannemers van complex VIII op 27 mei 1953.

Firma H. v.d. Vegte en J.W. Geerets f 54.700,-

Firma Schunselaar, Zwolle f 3.392,-

Firma Jansen Venneboer f 3.390,-

W. van Olst f 2.020,-

Totaal f 63.502,-

Gemiddelde prijs: 7.940,-. Architect: M. de Vries, gemeente-architect.

 

 

Burgemeesterswoning.

In 1953 werd door de Raad het pand "De Eiken" aangekocht en bestemd tot burgemeesterswoning.

Aankoopkosten van J. Nijman f 23.500,-

Overdrachtskosten f 1.650,-

Verbeteringskosten f 5.000,-

Totaal f 30.150,-

De verbeteringen werden aangebracht door H.J. van Rijssen, J. Dijkslag, R.H. Jansen Venneboer, firma Arends en Goosen.

Het schilderwerk werd openbaar besteed en gegund aan A.D.J. Groothaar te Olst.

 

Noten:

¹ Plakboek van de voormalige gemeente-architect Marius de Vries, geschonken aan de Historische

Vereniging Wijhe.

² G.E.B. = Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf.

³ secretaris = bedoeld wordt de gemeentesecretaris.

 

 

Auteur:Freerk Kunst
Trefwoorden:Wijhe, Dorpsuitbreiding, Stad rukt op
Locatie:Wijhe