MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De laatste Wijhese predikantsbenoeming door collatoren

Verhaal

Beroeping en benoemig ds. Matzer in Wijhe.
 

De benoeming van predikanten lag in het verleden bij de bezitters van de havezaten. Dit werd het collatierecht genoemd. Zo ook in Wijhe.
De laatste keer dat van dit recht gebruik werd gemaakt was in 1910-1911.
Kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Wijhe komt in een vergadering bijeen op 2 juni 1910.
De collatoren Baron De Vos van Steenwijk en Baron van Heemstra worden gemaand hun mening te geven over de twee predikantskandidaten en aan te geven op wie hun keuze is gevallen. Het gaat tussen ds. Engelberts te Amsterdam en ds. De Bie te Arnhem.
In de vergadering van 4 juli 1910 blijkt dat de keuze van de collatoren is gevallen op ds. Engelberts.
Op 19 september 1910 komt de kerkeraad opnieuw bijeen en constateert dat ds. Engelberts voor het beroep heeft bedankt.
Er zijn twee nieuwe kandidaten: ds. Eggink te Made en Dremmelen en ds. Hoek. (Famile van de latere ds. Hoek die in Wijhe heeft gestaan?)
Op 17 november 1910 heeft de kerkeraad kennis kunnen nemen van de keuze van de collatoren.
De voorkeur van hen gaat uit naar ds. Eggink.
10 januari 1911 moet de kerkeraad opnieuw vaststellen dat ds. Eggink heeft bedankt.
In de kerkeraadsvergadering van 16 februari 1911 zijn opnieuw twee kandidaten beschikbaar, ds. Matzer te Zoelen en ds. G. Salomons te Hengelo, Ov. Deze twee kandidaten zijn voorgelegd aan de collatoren De Vos van Steenwijk en Van Heemstra. De keuze is gevallen op ds. Matzer. Hij neemt het beroep aan.
In de vergadering van 21 mei 1911 is ds. Matzer voor de eerste keer aanwezig. Dit is tevens de laatste vergadering die wordt geopend en voorgezeten door de consulent, ds. Jurrema. Hij draagt het archief (....) over aan de nieuw benoemde predikant. Dit is het enige agendapunt.
Ds. Matzer sluit de vergadering en hij tekent naderhand de notulen van deze vergadering.
In de notulen zelf is de naam Matzer onduidelijk te lezen.

Opmerkelijk is dat in de kantlijn van het notulenboek zijn naam met balpen is bijgeschreven. Dit is onmiskenbaar het handschrift van Jan Wienbeld, voorheen wonend aan de Enkweg, vader van Willy Wienbeld.

Op 6 november 1911 komt in de kerkeraad aan de orde dat twee leden van de Gereformeerde kerk in Wijhe willen toetreden tot de Hervormde kerk, t.w.Willem Broekhuis en Wilhelmina Gijsberta Hermina Broekhuis – van Laar. Hiermee wordt ingestemd. Invloed van ds. Matzer?

Ds. Matzer is de oprichter van de inmiddels ter ziele gegane zangvereniging Excelsior.

 

Bron:

HCO, toegang 0308, inventarisnummer 1, Notulen kerkeraad Hervomde kerk 1738 – 1914.

 

 

 

Auteur:Freerk Kunst
Trefwoorden:Wijhe, Matzer, Collatierecht
Personen:Matzer