MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Alwine Antoinette de Vos van Steenwijk, barones van de armen.

Verhaal

Alwine Antoinette de Vos van Steenwijk, barones van de armen.

Barones de Vos van Steenwijk, wijdde haar hele leven aan de bestrijding van armoede en uitsluiting van de allerarmsten in onze samenleving.
 

Alwine werd op 22 juni 1921 geboren als derde kind van Jan A. G. de Vos van Steenwijk en Maya A.R.S. von der Goltz. De familie de Vos van Steenwijk was eigenaar van het landgoed De Gelder te Wijhe. Het landgoed is nog steeds in het bezit van de nazaten.
Alwine groeide op in adellijke kringen, ze ging naar het gymnasium, heeft gestudeerd en werd opgeleid tot diplomate. Ze heeft  gewerkt in buitenlandse dienst bij de ambassades te Bonn, Washington en te Parijs. 
In Parijs kwam ze in 1960 in aanraking met de père Joseph Wresinski. Hij werkte als priester onder de allerarmsten in Noisy-le-Grand, de krottenwijk die hem als werkgebied was toegewezen, even buiten Parijs. Hij was oprichter van de  Vierde Wereldbeweging, een verwijzing naar de armoede in de Derde Wereld. Alwine maakte kennis met zijn werk en inzet voor de bewoners, die veelal in nissenhutten woonden. Ze werd direct gegrepen door zijn spiritualiteit en enthousiasme. Ze had haar roeping gevonden. Vrijwel van de ene dag op de andere besloot ze een enorme wending aan haar leven te geven door zich aan te sluiten bij zijn beweging. Ze week sindsdien niet van zijn zijde. Samen spraken ze met internationale organisaties, vroegen aandacht voor hun benadering van mensen in armoede. “Kennis, kunst en spiritualiteit maken mensen vrij, brengen eigenwaarde en zelfvertrouwen”  zo verwoordde Joseph Wresinski zijn aanpak.
Na het overlijden van Joseph Wresinski in 1988 volgde zij hem op als internationaal voorzitster. De beweging had op dat moment in 110 landen projecten lopen met een paar honderd vrijwilligers. 
In 2005 trad ze af als voorzitster en wijdde haar leven voortaan aan de door haar opgerichte Joseph Wresinski Cultuuur Stichting. Ze woonde weer op haar landgoed in Wijhe.
De Wresinski Cultuur Stichting is een theatergroep van en door mensen die in armoede leven. Bekende producties zijn de film Hiob (naar het bijbelboek Job), de theaterproducties “Maria, moeder van altijd durende bijstand, “Met het oog op de toekomst” , “Lazarus” en “De Omdenkers”.
De theatergroep heeft haar officiële vestiging in Wijhe, de werklocatie bevindt zich in Zwolle en optredens worden behalve in de regio in geheel Nederland verzorgd. 

 

Op 24 januari 2012 overleed Alwine in haar huisje op het landgoed in Wijhe

Freerk Kunst

 

Voor verdere informatie zie o.a.:
http://www.wresinskicultuur.nl
De Stentor 17 april 2007, rubriek “Regio”.
Peter Brusse in Vrij Nederland van 18 februari 2012.

Trefwoorden:Wijhe, De Vos van Steenwijk, Wresinski, Armen, Vrouwen Overijssel, Adel in Overijssel