MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

2015 jaar van herdenkingen

Verhaal

2015 jaar van herdenkingen

Ieder jaar heeft zijn eigen herdenkingen. Zo ook 2015. Wat gebeurde er 200, 150 jaar, 100 jaar en 70 jaar geleden?

Het jaar 2015 is een jaar van de herdenkingen, de jubilea, het terugblikken. Iets anders kun je van een historische vereniging niet verwachten. Dat dacht u. De Historische Vereniging Wijhe kijkt niet alleen terug, maar kijkt ook om zich heen en vooruit.

De vereniging kijkt naar het verleden of er iets te ontdekken valt dat betekenis heeft voor nu, voor het jaar 2015.

Met andere woorden: geschiedenis bij de tijd brengen.

Waaraan denken we anno 2015 ?

Ten eerste willen wij u laten weten dat het dit jaar 100 jaar is geleden dat er in Wijhe voor het eerst werd gevoetbald. Op de Boerhaar werd een voetbalclub opgericht die luisterde naar de flitsende naam Vitesse. De Boerhaarse club bestaat niet meer. De naam nog wel, maar dan van een club elders in Nederland.

In 2015 kunnen we ook terugkijken naar 1815, 200 jaar geleden. Het jaar waarin Napoleon de slag bij Waterloo verloor. Toen in 1865 de Belgische ingenieurs voor de aanleg van de spoorlijn in Wijhe moesten worden gehuisvest, werd een gebouw aan de Stationsweg neergezet en als "Huize Waterloo" gedoopt. Dit prachtige pand bestaat dus 150 jaar. Wist u dat dit monument in 1993 bijna was gesloopt voor de aanleg van een parkeerterrein? Ja, u leest het goed: voor een parkeerterrein! Gelukkig is dat door acties vanuit de bevolking en ander particulier initiatief voorkomen. De originele gevelplaat met de naam er op bevindt zich in de oudheidkamer en wacht op restauratie.

In 1915 verhuisde de exportslachterij Gosschalk van de Langstraat naar de Stationsweg en in hetzelfde jaar brandde het veerhuis van Wijhe af.

We mogen in 2015 niet voorbij gaan aan het jaar 1945. Het is 70 jaar geleden dat voor ons land de oorlog eindigde. Het Verenigd Comite in Wijhe werkt samen met particulieren en andere organisaties om dit feit in april van dit jaar uitbundig te vieren.

De Historische Vereniging Wijhe zelf viert in 2015 het heuglijke feit dat het verenigingsblad "Rondom de Toren" 100 keer zal uitkomen. Het 100e nummer verschijnt in april en bevat een impressie van de artikelen die in de laatste 30 jaar zijn gepubliceerd.

Trouwens, bent u al lid van deze vereniging? Nee? Kijk op: www.historischeverenigingwijhe.nl.

Trefwoorden:Wijhe, Tweede Wereldoorlog, Waterloo, 100 jaar voetbal, Rondom de Toren, Oorlogen
Periode:1/1/2015-31/12/2015
Locatie:Wijhe