MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historische Vereniging Wijhe

Groep

Welkom op de homepage van de Historische Vereniging Wijhe. De vereniging werd opgericht op 12 september 1978. Na vele jaren archief te hebben gehouden in voormalige gevangeniscellen, in een uithoek van de Wijhese Nicolaaskerk, werd op 25 april 1981 de Oudheidkamer "IJsselstreek” aan de Kerkstraat 34 geopend. Vanaf 2 september 2016 is de naam omgedoopt in "Wijhes Museum". Op 1 april 2020 werd het museum definitief gesloten en is de Historische Vereniging verhuisd naar het pand Langstraat 52 te Wijhe, waar de Wijhese geschiedenis levend wordt gemaakt met exposities en verhalen.

Korte geschiedenis

De vereniging werd opgericht op 12 september 1978. Na vele jaren archief te hebben gehouden in voormalige gevangeniscellen, in een uithoek van de Wijhese Nicolaaskerk, werd op 25 april 1981 de Oudheidkamer "IJsselstreek” aan de Kerkstraat 34 geopend. Vanaf 2 september 2016 is de naam omgedoopt in "Wijhes Museum". Op 1 april 2020 werd het museum definitief gesloten en is de Historische Vereniging verhuisd naar het pand Langstraat 52 te Wijhe, waar de Wijhese geschiedenis levend wordt gemaakt met exposities en verhalen.

Het silhouet van een grote volwassen boom is met IJssel, wortel en tak als een wapen opgenomen in het logo van de vereniging. Als bloeiend instituut is zij gezegend met zo'n 500 leden, waarvan ongeveer 50 vrijwilligers. De organisatie bestaat uit een bestuur en twaalf actieve werkgroepen en is geheel autonoom.

Doelstelling Historische Vereniging Wijhe

De vereniging heeft tot doel het bestuderen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Wijhe in de meest ruime zin van het woord, het verbreden van die kennis, het inventariseren en verzamelen van bronnen en voorwerpen over die geschiedenis en het toegankelijk, openbaar maken van kennis en materiaal voor publiek en onderzoekers en zich inzetten voor de instandhouding van zaken die herinneren aan vroegere tijden in de gemeente Wijhe.

De vereniging doet dat door:

1. het exploiteren van het pand waarin de Vereniging is gehuisvest en waarin ook de expositieruimte, studieruimte, bibliotheek, archieven en opslag zijn ondergebracht;

2. het organiseren van exposities (intern en extern), lezingen, publicaties van boeken en artikelen, hulp bij onderzoeken, betrekken van buurtschappen, onderwijs, kerk, gemeente, middenstand en verlenen van medewerking aan historisch belangrijke gebeurtenissen in Wijhe;

3. het organiseren van genealogische dagen en rondleidingen in het pand en in het dorp Wijhe;

4. de publicatie van het verenigingsblad “Rondom de Toren”;

5. gebruik te maken van kleinschalige automatisering en websites te weten: de eigen website, Mijn Stad Mijn Dorp en websites van derden.

Belangrijke Links:

Voornadere kennismaking met de vereniging: http://www.historischeverenigingwijhe.nl

Voor geschiedeniscanon van Wijhe: http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/wijhe

Voor tradities in Olst-Wijhe: https://www.mijnstadmijndorp.nl/search?f[0]=og_group_ref%3A276723&f[1]=c...

Voor Liberationroute Oranjehotel: http://liberationroute.nl/nederland/historische-locatie/the-orange-hotel

Historische Vereniging Wijhe, Langstraat 52, 8131 BD Wijhe.

Openingstijden: zie www.historischeverenigingwijhe.nl

Telefoon: 0570-521062 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden)

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Historische Vereniging Wijhe

Historische Vereniging Wijhe

Locatie op kaart