MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historische vereniging voor de ijsseldelta "Jan van Arkel"

Groep

De historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel” stelt zich tot doel het bevorderen van de interesse voor het historisch erfgoed binnen de gemeente Kampen. De gemeente Kampen bevat de woonkernen Kampen, Kampereiland, ’s Heerenbroek, Grafhorst, Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden, Mastenbroek, Zalk en Veecaten. Voor deze belangstelling richt de vereniging zich op alle inwoners van de gemeente en alle anderen die zich met een van de woonkernen en/of wijde omgeving betrokken voelen.

Om het doel van de historische vereniging voor de ijsseldelta 'Jan van Arkel' te bereiken staat in onze statuten vermeld:
a. Het stimulerend en coördinerend vorm geven aan onderzoeken, bestuderen, beschrijven en bekendmaken van het verleden
b. Het verzamelen en toegankelijk maken van documentaire gegevens en historische voorwerpen uit de geschiedenis
c. Het eventueel ondersteunen van instellingen en activiteiten in de gemeente Kampen die de punten a en b beogen.
Tevens staat in onze statuten dat we hiervoor de volgende activiteiten kunnen ontplooien:
a. Het uitgeven van een periodiek en andere geschriften
b. Het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen
c. Het instellen van interesse-, werk- of projectgroepen en commissies
d. Het geven van publiciteit aan positieve en negatieve ontwikkelingen met betrekking tot het historisch erfgoed.

We zijn op internet te vinden op http://www.hvjanvanarkel.nl
 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Historische vereniging voor de ijsseldelta "Jan van Arkel"

Historische vereniging voor de ijsseldelta "Jan van Arkel"