MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Padvinderij / Scouting in Dalfsen

Verhaal

Padvinderij / Scouting in Dalfsen

De huidige Scouting Dalfsen D`Alflandgroep is in 1991 opgericht vanuit het Witte Vlekkenplan van Scouting Nederland. Dit is echter niet het eerste tijdstip waarop Dalfsen in aanraking kwam met de Scouting. De sporen lopen terug tot voor de Tweede Wereldoorlog.

Vechtkampgroep

De Dalfser Vechtkampgroep was aangesloten bij de Nederlandse Padvindersvereniging en de Nederlandse Christelijke Vereniging van Padvinders. De groep werd op 6 mei 1938 opgericht door Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain. De Vechtkampgroep werd in 1941 door de Duitse bezetter opgeheven. Na de oorlog hebben er tot in de jaren vijftig opkomsten plaatsgevonden.

 

Pastoor Galemagroep

In de zestiger en zeventiger jaren kende Dalfsen een katholieke Scoutinggroep, toen nog Padvinderij. De naam van de groep was de Pastoor Galemagroep. Het clubhuis stond een paar honderd meter achter het station, links aan de Rietmansweg. Wie de plek kent, kan er nu nog wat puin en veel brandnetels vinden.

De das van die padvindersgroep had blauwe en groene kleuren in een Schotse ruit. Eén van die dassen hangt in de gang van het huidige groepsgebouw van de D`Alflandgroep aan de muur. Een aantal van de toenmalige leden heeft in 1991 de groep mee helpen oprichten en is actief geweest in het bestuur.

 

Zwolse Luchtverkenners

In de zestiger jaren zijn er nog twee kleine zijsprongen gemaakt.. De Zwolse Luchtvaartclub en de Zwolse Luchtverkennersgroep gingen samenwerken en verhuisden in de jaren daarna naar Dalfser grondgebied. De club had twee afdelingen: zweefvliegen en modelbouw.

De zweefvliegers kregen hun terrein in Dalmsholte, de modelvliegers kwamen uiteindelijk op het Welsummerveld terecht.

Zowel de Regionale Modelvliegclub Friendship als de Aero Club Salland hebben dus een deel van hun wortels in de padvinderij liggen.

 

Camping Starnbosch

In het begin van de jaren zestig waren het kamperende padvinders die onbewust aan de start van de Dalfser camping het “Starnbosch” meewerkten. Een klein boerderijtje, midden in de uitgestrekte bossen van Dalfsen, leverde niet voldoende geld op om een groot gezin te onderhouden. Er werd naar alternatieven gezocht. Er kwamen al vele jaren padvinders met hun tenten om te overnachten en hun vertier te zoeken op een stukje weiland. Dit werd verder uitgebouwd en er ontstond een echte camping.

 

Scouting Dalfsen, d’Alflandgroep

In januari 1991 is er een aantal oud-leden van de Pastoor Galemagroep samengekomen met ex-Dalfsenaar Johan Kroes. In het kader van het Witte Vlekkenplan van Scouting Nederland bestonden er plannen om in Dalfsen een Scoutinggroep te starten.

Na een eerste opkomst in De Trefkoele zijn er tot september 1993 opkomsten gedraaid in het clubgebouw van de IJsclub Stokvisdennen.

In het voorjaar van 1992 werd door het toenmalige bestuur (Wim Dierkx, Wim Boerdijk, Wim Gottemaker, Sientje Swartjes en Loek Verhoeven) de kantine van de Deventer IJsclub aangekocht. In het najaar werden de zeven units waaruit dit gebouw bestond naar Dalfsen vervoerd.

Ondertussen was er een stuk grond aan de Gerner Es door de gemeente ter beschikking gesteld. In maart 1993 begon in samenwerking met en dankzij vele ouders de omtovering van de kantine naar het huidige groepsgebouw. De naam van dit onderkomen is ’t Koekoeksnest, een naam die terugslaat op de directe omgeving van het gebouw, namelijk de Koekoeksteeg en op een in de buurt vernoemde boerderij.

 

 

Door de jaren heen is het groepsgebouw verder uitgebreid met een extra lokaal aan de achterzijde en een materiaalgebouw. De huidige groep biedt ruimte aan kinderen vanaf 7 jaar en bestaat totaal uit ongeveer 125 leden.

De scoutinggroep heeft een afdeling die de Jan Houtmanstam heet. Deze stam maakte eerst deel uit van de Scoutinggroep Van Pallandt uit Ommen (met leden uit Dalfsen), maar is in de jaren tachtig verhuisd naar Vilsteren en vervolgens naar Dalfsen. Hij is vernoemd naar een verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. Jan Houtman werd door de bezetter in 1944 in Hoonhorst vermoord.

 

Dit verhaal, dat is geschreven door Robert Bril en Gerwin Dijk, is eerder gepubliceerd in het tijdschrift Rondom Dalfsen (nr. 72 december 2011), een uitgave van de Historische Kring Dalfsen.

Trefwoorden:Padvinderij, Scouting, D`Alflandgroep, Witte Vlekkenplan, Camping Starnbosch, Pastoor Galemagroep
Personen:pastoor galema, jan houtman
Periode:1938-2016
Locatie:Dalfsen