MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Herinneringen aan de tweede wereldoorlog van Engelbert Spoor. Verantwoording betreffende de door mij geschreven stukjes

Verhaal

Herinneringen aan de tweede wereldoorlog van Engelbert Spoor. Verantwoording betreffende de door mij geschreven stukjes

Herinneringen aan de tweede wereldoorlog van Engelbert Spoor.

Verantwoording betreffende de door mij geschreven stukjes
“Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945”.

In maart 2005 schreef ik een totaal stuk over bovengenoemd onderwerp, dit n.a.v. een algemene oproep van destijds "De Goorse  Oudheidkamer", tegenwoordig Stichting Historisch Goor, om dit soort  herinneringen  vast te leggen.
Goors Historie heeft dit op de website van MijnStadMijnDorp geplaatst en voor de overzichtelijkheid in de volgende delen  gesplitst:


(Door op de regel te klikken komt U op het gewenste deel!)

Deel I Mijn herinneringen aan de 2e wereldoorlog. Het begin.

Deel II Duitse radar bij Goor tijdens tweede wereldoorlog.

Deel III De laatste maanden voor de bevrijding.

Deel IV  Mijn herinneringen aan de G.Z.& P.C. De Whee in de periode 1940-1945.

Deel V Het bombardement op Goor en de weken er na.

Deel VI  De bevrijding van Goor en de periode er na.

 

Deel II heb ik pas in maart 2015 geschreven, wederom i.v.m. een nieuwe soortgelijke oproep,  maar ook door de verhalen van de heer Wim Leetink,  die hij mij enkele jaren geleden vertelde.  In deel V  deed ik in 2005 reeds mededeling over de dood van een Blitzmädel, een gebeurtenis, waar de heer Leetink, zoals uit zijn verhalen bleek, zich heel intensief mee bezig heeft gehouden.
Veel speurwerk heb ik nadien verricht om duidelijkheid te verschaffen in de zaak van het Blitzmädel waarover een waas van geheimzinnigheid is ontstaan.

Bij de naderende geallieerde troepen en voordat de Blitzmädels met een bus zouden vertrekken, vluchtte zij en werd daarbij neergeschoten. Met een kogel door het voorhoofd werd het vonnis voltrokken. Iemand die de Duitse krijgsmacht ontvlucht een z.g. Fahnenflucht wordt gedood, van alle kenmerken op het uniform ontdaan en als vermist opgegeven.  De nog overgebleven Duitsers van het kamp brachten haar op een handkar van het kasteel Weldam, nog voordat de Weldammer brug werd opgeblazen, naar de openbare begraafplaats van Goor. Daar werd ze neergelegd om enige dagen daarna door de destijds zogenoemde doodgraver Keuzink en o.a de heer Leetink te worden begraven. Het frappante is dat na  opgravingen door de Ned. Militaire Oorlogsgravendienst de overblijfselen in het niets zijn verdwenen.

Het is dan ook triest om jaren na de oorlog nog te moeten constateren dat alle pogingen om de afloop van dit verhaal in goede banen te leiden, voorzover is na te gaan, geblokkeerd worden door een brief op het gemeentehuis van de Hof van Twente waar vermoedelijk door de Nederlandse Militaire Oorlogsgravendienst een verbod is opgelegd. Dat terwijl de Nederlandse wet voorschrijft dat het Begrafenis Register openbaar is. Kennelijk is hier bewust of onbewust iets fout gegaan. Op de vraag waar de stoffelijke overschotten van het Duitse Blitzmädel, destijds begraven en geregistreerd op grafnummer H 123, zijn gebleven kan of wil de gemeente Hof van Twente geen antwoord geven.

In ieder geval, mochten ooit nog eens nabestaanden van de Duitse vrouw behoefte hebben om te weten wat er in het verleden gebeurd is, moge dan dit epistel enige klaarheid verschaffen. Het ziet er naar uit, met de voorgenomen ruiming van graven waar geen rechten aan ontleend kunnen worden, dat de overblijfselen in een massagraf zullen verdwijnen. Het zou niet meer dan menselijk zijn als tevens bij de vermelding van de namen van de personen van het massa graf vermeld wordt: "Hier rust een vermist Duits “Blitzmädel".

Een feit is de, in mijn bezit zijnde, kopie van de originele registratie van het stoffelijk overschot van het Blitzmädel  op graf H123  van de Goorse Algemene begraafplaats, aan de voet van de Herikerberg, waaruit blijkt dat de teraardebestelling in April 1945 heeft plaats gevonden.


De stoffelijke resten en het graf zijn  inmiddels om kennelijk onduidelijke redenen verdwenen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de mensen van Stichting Goors Historie die geheel belangeloos de geschiedenis over Goor trachten vast te leggen, met name Jan Poortman, die niet alleen voor het plaatsen van de epistels op de website van MSMD zorgde, maar in het bijzonder door het plaatsen van extra foto’s, die de verhalen veel meer impact hebben gegeven.

 

Goor ,mei 2015.                Engelbert Spoor.

NB.

In November 2015 schreef ik min of meer als vervolg op voorgaande stukjes, "Herinneringen van Engelbert (Bert) Spoor over mijn leven als Marconist bij de Nederlandse Koopvaardij, direct na de tweede wereldoorlog".
Ik heb dit tevens geschreven om uitdrukking te geven aan m.i. één van de mooiste en unieke, weliswaar, niet meer bestaande beroepen, de marconist.
Mocht U geïnteresseerd zijn, kijk dan op de website van mijn vriend Jan Poortman, op zichzelf al een uitzonderlijke website, die zeer de moeite waard is.
Mijn stukje vindt U daar onder: http://www.pa3esy.nl/oudershuis/marconist/html/marconist_set.html

November 2015, Engelbert Spoor

Terug naar overzicht en verantwoording

 

Auteur:Engelbert Spoor
Trefwoorden:Blitzmädel, Algemene Begraafplaats Goor
Personen:Wim Leetink
Periode:2015