MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bijzondere serie ansichtkaarten van Goor uit 1983

Verhaal

Bijzondere serie ansichtkaarten van Goor uit 1983

In 1983 verscheen er in een tijdsbestek van tien weken een bijzondere reeks van tien ansichtkaarten.
De kaarten werden uitgegeven door de firma POEF ( POortman-eEFtink) en verkocht bij de lijstenmakerij "De Schöppe" en bistro "De Olde Smidse". de opbrengst was net voldoende om de biertjes te betalen die nodig waren om op de ideeën te komen.
Wanneer weer een nieuw exemplaar ontstaan was werd dit in de lokale Goorse krant gepubliceerd.
Het waren meestal satirische uitingen over het Goorse beleid.

De textielfabriek van Arntzenius Jannink en Co, op de kaart voorzien van meerdere schoorstenen, oa. ook die van de Twentse Stoomblekerij. De richting van de rookpluimen geeft ook de eigenwijsheid van de Gorenaren aan. In 1983 was er geen enkele textielfabriek meer in Goor.

Het Gemeenschapscentrum, stond al jaren op de planning van de gemeente en er kwam maar niets van. Een alternatief voor de toenmalige sociëteit en bioscoop was, in de ogen van de kaartenmakers, het pand aan de Middenstraat ,"Den Soeten Inval", op bovenstaande kaart afgebeeld. Dat kon in de toenmalige staat zo in gebruik worden genomen, een parel in het Goorse centrum.

Het gemeentehuis aan de Diepenheimseweg puilde uit van nijvere ambtenaren die als haringen in een ton zaten. Uitbreiding was noodzakelijk. In de reeks ansichtkaarten werd het toekomstige beeld van de uitbreiding al gegeven. De uitbreiding bestaat uit gestapelde kippenhokken uit het Diepenheimse Broek.

Een bijzonder object was de landbouwsilo aan de Stationslaan. Ook dat gebouw bepaalde de contouren van Goor. Men wist niet goed wat er met dit gebouw kon worden gedaan, dus werd door de firma POEF een oplossing gezocht. De heren vonden dat de oecumenische gedachte hier wel op zijn plaats was en verbouwden het tot de Nederlands Hervormd Gereformeerde Rooms Katholieke kerk. Iets wat niet bij iedereen in de smaak viel. Er waren ook toeristen, die bij het zien van de ansichtkaart vroegen waar de kerk stond...

Nog steeds vinden vele Gorenaren het een grote zonde dat het beeldbepalende oude gemeentehuis op het Schild afgebroken is. Er was toen een gemeentebestuur dat wat het slopen van oude gebouwen betreft zeer voortvarend te werk ging. Er ontstond dus weer een kale plek. Die plek was mooi, dus waarom niet het gemeentehuis aan de Diepenheimseweg verplaatsen naar het Schild?

Ook in het kader van de sloopwoede, ons prachtige oude postkantoor in de Spoorstraat. Dus is er ook een kaart verschenen van dit kantoor.

Aangezien er toch geen klanten meer naar de toenmalige PTT hoefden, kon de Spoorstraat ook wel een meer bij de naam passende invulling krijgen. Het resultaat een spoorweg naar het toenmalige ziekenfondsgebouw.

Om het stadsbeeld wat te verfraaien werd er voor Slagerij Hillebrand op het tegenwoordige Sterplein een foeilelijke stadspomp geplaatst. Dit moest een replica voorstellen van de vroegere stadspomp. De directie van de firma POEF vond dat dit gedrocht beter op zijn plaats was op de plek waar inderdaad het water opgepompt werd, de watertoren.

De NUTSSPAARBANK had in verband met het vijftig jarig bestaan een fontijn aan de gemeente geschonken. Dankbaar nam Goor dit best wel aardige geschenk aan en verstopte het in het parkje waar ooit het "Grote Gat" was, de vroegere haven van Goor. De makers van de ansichtkaarten hebben dit kunstwerk naar de plaats van de stadspomp versleept, de wateraansluiting was er toch al. Waar zou de fontijn gebleven zijn??

De Ontmoetingskerk aan de van Kollaan. In 1983 nog een goedbezochte kerk van de gereformeerde gemeente. Verleden tijd, dit gebouw heeft plaats gemaakt voor het tegenwoordige "Tuinhöfke". 
De ansichtkaarenfabrikanten vonden dat de "Klokkenkamp" van de NH-kerk wel goed paste bij dit "Gods-huis".

Als laatste een voorbeeld van de goede bewegwijzering voor Goor en omstreken. De vele toeristen waren erg gebaat met deze duidelijke aanwijzingen om Goor te mijden. Deze kaart is echter op zeer beperkte schaal verspreid.

De serie kaarten werd indertijd gemaakt met heel veel knip- en plakwerk, toen een redelijk grote klus, tegenwoordig met de huidige fotobewerkingsprogramma's een fluitje van een cent.
Misschien weer eens tijd voor een volgende serie, vreemde dingen gebeuren er nog genoeg in Goor, dus aan ideeën hoeft het niet te liggen....

 

Trefwoorden:Ansichtkaarten goor, Textielindustrie, Gemeenschapscentrum, Landbouwsilo, Gemeentehuis uitbreiding, Gemeentehuis schild, Postkantoor goor, Spoorstraat, Stadspomp, Nutsspaarbank, Fontijn, Wegwijzers
Periode:1983
Locatie:Goor