MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historisch Goor

Groep

De Stichting Historisch Goor is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979.

 

 

 

Stichting Historisch Goor / Goors Historisch Museum te Goor


Station Zuid

Bezoekadres:    Goors Historisch Museum
Stationslaan 3
7471 AP Goor    Tel.:   0547-263519

De openingstijden op werkdagen zijn het hele jaar gelijk:

Dinsdag      10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur
Woensdag  14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag        14.00 - 16.00 uur

Buiten de openingstijden is toegang mogelijk op afspraak via een van de bestuursleden.

 

De Stichting Historisch Goor is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979.  

De afdeling Heemkunde van de Stichting Historisch Goor heeft verschillende werkgroepen, die zich onder meer bezig houden met:

- Genealogie, historisch onderzoek naar de bewoners van Goor.

- Foto archivering met vooral historische foto's, maar ook recente foto's.

- Kranten archivering met krantenpublicaties, zowel historisch, als hedendaags.

- Veldnamenonderzoek naar de historische namen van plekken en gebieden rond Goor.

- Archeologie.

 

Goors Historisch Museum : Op de benedenverdieping geeft een maquette een indruk hoe de stad Goor er in 1560 uitzag. Tevens is hier een overzicht te zien van de geschiedenis van de havezaten en kastelen rond Goor. Ook worden hier de archeologische vondsten getoond. Een collectie knipmutsen en een Hemony luidklok met torenuurwerk completeren het geheel.

Op de bovenverdieping wordt aandacht besteed aan het textielverleden van Goor vanaf 1833. Het bewerkingsproces van vlas tot een linnen. Drie weefgetouwen en  met textiel gevulde kabinetten geven samen met de vitrines over de Twentsche Stoombleekerij, de Twentse Katoendrukkerij en de textielfabriek Arzenius Jannink , een beeld van de textielgeschiedenis van Goor.               

 

 

Bestuur Stichting Historisch Goor :

Voorzitter                :  Ubbo Borgesius               0547 - 27 22 16

Secretariaat            :  vacant                               0547 - 26 35 19

Penningmeester     :  Hans Molenaar                0547 - 27 42 16

Conservator            :  vacant

PR                            :  Sini van der Kolk              0547 - 27 31 04 

Lid                            :  Gerdien Smeenk              0547 - 27 41 65

Lid                            :  Eugenie van Heiningen   0547 - 27 51 19

Disclaimer / Gebruikslicentie / Foto’s bestellen:

De Stichting Historisch Goor presenteert op deze website www.mijnstadmijndorp.nl o.a. de collectie afbeeldingen, verhalen en filmpjes.

Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.

De Stichting Historisch Goor heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Wanneer de Stichting Historisch Goor,  abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt U verzocht ons daarover per e-mail (info@goorsmuseum.nl) of per brief te informeren onder vermelding van het betrokken Identificatienummer ' NL-GOSHG_F.xxxxxxx ' , zodat we deze fout eventueel kunnen corrigeren.

De Stichting Historisch Goor biedt het beeldmateriaal en bijbehorende teksten aan onder een Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) / Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Het getoonde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de Stichting Historisch Goor gebruikt worden voor commerciële toepassingen.

Voor commerciële toepassing is het verstrekken van beeldmateriaal mogelijk, na overleg over het gebruik en de in rekening te brengen kosten.

Particuliere personen kunnen tegen betaling een digitaal bestand of een afdruk op fotopapier van een bepaalde foto verkrijgen, na aanvraag daartoe via een email aan : info@goorsmuseum.nl

 

 

                                                       

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Historisch Goor

Historisch Goor

Locatie op kaart