MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Zwemmen in Zwolle en ander vermaak (100 jaar geleden uit de Zwolsche Courant)

Verhaal

Op de laatste augustusdag 1914 wordt de zomer min of meer afgesloten, en de volgende dag kan het zwembad Zwartewaterde maandcijfers publiceren: door 3880 mannen en 714 vrouwen werden kostelooze baden genomen en door 6978 mannen en 2717 vrouwen betaalde baden. Totaal 14289 baden.Niet slecht voor een oorlogsmaand, al valt wel de wanverhouding tussen zwemmende mannen en badende vrouwen op.

De laatste dag van augustus is Koninginnedag. Maar gezien de ernst der tijden heeft Hare Majesteit laten weten, dat er dit keer maar geen feest gevierd moet worden. En dus beperken de leidinggevenden zich tot een toespraakje, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer,terwijl de bevolking het zonder het gebruikelijke vermaak moet stellen. In Zwolle is er ter vervanging een transport van Belgische krijgsgevangenen, en er werd gehoopt op een ware attractie: Het publiek scheen een bijzonder schouwspel te verwachten, want in dichte rijen stonden ze geschaard op het Stationsplein, langs den Stationsweg en het Klein Weezenland.Maar van spektakel kwam niet veel terecht, de verwachte honderden gevangen soldaten bleken er slechts zes te zijn, waarvan niet meer dan één in uniform. Ze waren in den strijd voor en bij Luik gewond en nu geruimen tijd in Maastricht verpleegd.Maar nu, weer hersteld, hoefden ze niet terug naar het front, maar konden naar het Belgische interneringskamp in Gaasterland, waarschijnlijk niet ongelukkig met hun krijgsgevangenschap. Maar de Zwolse kijklustigen waren nogal teleurgesteld, De Belgen moesten lachen om de drukte en de kijkers, van de eerste verbazing bekomen, vonden ’t geval tenslotte ook humoristisch. Hier en daar klonk een “Leve de Belzen!”.De krant behandelt z’n achterban nogal ironisch: Het was voor vele Zwollenaren een avond vol emotie! Veel gezien hebben ze echter niet.

Naast het gevangenenkamp in Friesland was er ook nog het Belgische vluchtelingenkamp in Oldebroek. Daar waren de omstandigheden niet bepaald rooskleurig, en er moesten inzamelingsacties, bijvoorbeeld voor kleding, gehouden worden. Het betreffende comité doet daartoe een oproep in de krant, hoewel er van doordrongen dat voor verschillende doeleinden reeds veel van de draagkracht en de liefdadigheid van de burgerij gevraagd wordt.

Terug naar het zwembad. Op 2 september staat in de krant een ingezonden brief:  de zwemmers gaan de grenzen te buiten. In het water klimmen ze over de vlonders en springen in het open Zwartewater, waar passerende schepen geënterd worden: onlangs werd een roeiboot van een der schepen onder water getrokken; op een anderen morgen deed bij een bestorming van een boot de kapitein de fluit hooren, vreezende de heeren zwemmers onder de boot, inplaats van er naast te krijgen. Aan de andere kant, op de dijk, werden fietsers tot stoppen gedwongen en lastig gevallen. Wilde men zich verwijderen, werd de fiets vastgehouden,dit alles tot grote hilariteit onder de heeren zwemmers.

Al de volgende dag is er antwoord van een zwemmer.De slachtoffers van de incidenten op de dijk mogen van hem snel eigen rechter spelen,de zwemmers in het open water echter verdienen krediet, want waarom beklimmen ze passerende schepen? Om eens een mooie sprong te maken van een roef of een hooge turflast. Want in het bad zelf is niks te beleven, niet één toestel is er aanwezig, Dus volgt een pleidooi voor een springplank (-toren), trapéze, ringen enz. Gelukkig Nederland! Terwijl Frankrijk en Duitsland de loopgraven in duiken voor het grote moorden, zeurt Zwolle om een duikplank.

Auteur:Sjaak Onderdelinden
Trefwoorden:Zwemmen, Zwembad, Toerisme Overijssel
Periode:1900-1950
Locatie:Zwolle