MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Reizen in het verre verleden (Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Verhaal

Reizen in het verre verleden (Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant)

In de hectiek van de Grote Oorlog is er in de kranten begrijpelijkerwijs weinig aandacht voor de vrolijkere kanten van het leven. Terwijl de oorlogshandelingen ietwat futloos overkomen, het is tenslotte al het derde jaar van de grote slachting, dient zich alweer nieuw sensationeel nieuws aan: de Russische revolutie. Je hebt gewoon geen tijd om adem te halen, laat staan je eens lekker over te geven aan amusement. De belangrijkste ontspanningskansen van onze tijd zijn wellicht de televisie (in wat voor variant dan ook) en het reizen. Welnu, een eeuw geleden had je nog geen televisie, en reizen in oorlogstijd verdient geen aanbeveling. Weinig kans dus op aardig entertainment, zou je zeggen. Maar onze voorgangers van honderd jaar geleden hadden toch wel degelijk hun mogelijkheden tot ontspanning en vermaak. Ook al stond het maken van flinke reizen nog even op een laag pitje, er bestond wel degelijk een Nederlandsche Reisvereeniging, plannen maken kan natuurlijk altijd. De voorganger van de televisie was het vertonen van lichtbeelden, daar moest je dan wel je huis voor uit, maar dat is ook weer niet verkeerd voor de gezelligheid.

Nu ligt het voor de hand, de beide hobby’s, reizen en lichtbeelden kijken, te combineren: de reisvereniging houdt een vergadering met lichtbeelden. De jaarlijkse propagandavergadering van de afd. Zwolle van de Nederlandsche Reisvereeniging vindt plaats in de koffiekamer van Odeon voor een kleine groep leden en introducé’s, maar voltrekt zich vanwege de noodzakelijke bezuinigingen op elektriciteit grotendeels in het donker, aldus grapte de voorzitter: lichtbeelden. Het programma doet niet onder voor een huidig avondje Discovery Channel. En dat ondanks een teleurstelling bij het eerste onderdeel. Beloofd was een fotoserie over Scandinavië, maar ocharm, het publiek moest nu van den voorzitter hooren, dat die platen niet gekomen waren. Goede raad was echter helemaal niet duur, er was nog een setje Noordpool beschikbaar, en dat was een beste vervanging, want het betrof hier de beroemde pooltocht van Nansen. Het relaas van dien tocht door het verstarde land van ijs, sneeuw en duisternis werd voorgelezen door Mevr. Gerritsen-Bosch. En het verhaal mocht dan bekend genoeg zijn, men vond het prachtig en klapte enthousiast. Voor een publiek van honderd jaar later is het nauwelijks voorstelbaar: toen griezelde men van ontberingen, die ondertussen, met de sneeuw en het ijs, aan het verdwijnen zijn. Van een vergelijking van nu met toen zouden we denk ik schrikken. Maar honderd jaar geleden begaven de leden van de Reisvereniging zich zielstevreden de pauze in, die bovendien werd opgevrolijkt door pianospel en een grappige voordracht van den penningmeester.

Na de pauze kwam de tweede serie platen, vormende een tocht door ons eigen land, op onderhoudende wijze verteld door den voorzitter. Het begon al meteen goed met een door niemand herkende plaat, die toch om de hoek in de Zwolse buitengebieden opgenomen bleek. Leerzaam! Ken de schoonheid van uw eigen land! Wat volgde was een volgens het verslag complete zo niet uitputtende rondreis door alle Nederlandse natuurgebieden, om tenslotte uit te komen bij de nog zo weinig bekende Achterhoek van Overijssel, waar meer natuurschoon verborgen is dan menigeen vermoedt, en over de Veluwe kwamen we weer terug in Zwolle.

De reizigershand is honderd jaar geleden gauw gevuld, een setje Noordpool en een natuurtocht door eigen land, met een hartelijk applaus beloonden de aanwezigen den voorzitter, die de reis had toegelicht, en den heer Geesink, die zoo bereidwillig was zijn projectielantaarn ter beschikking te stellen. De Nederlandse Reisvereniging gaat nog een stormachtige ontwikkeling meemaken, zodat we honderd jaar later met enige meewarige vertedering terugkijken op de reislust en het amusement van toen. Virtuele reizen en een grappige voordracht – het is kneuterig en het is prachtig.

*Titelfoto: In de Alpen wordt een Franse brencarrier (klein tankachtig pantservoertuig) uit de Eerste Wereldoorlog gebruikt als 'tandradtram' voor toeristen, 1919. Bron: Nationaal Archief/collectie van Spaarnestad Photo.

Auteur:Sjaak Onderdelinden
Trefwoorden:Nederlandsche Reisvereeniging, Lichtbeelden, Reizen, Odeon, Toerisme Overijssel
Personen:sjaak onderdelinden