MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Open dag van de Ambachtsschool (Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Verhaal

Open dag van de Ambachtsschool (Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Als je het in 2018 tegen een Zwollenaar over de Ambachtsschool hebt, dan denkt hij zonder twijfel aan het prachtige schoolgebouw aan het eind van de Hortensiastraat (of het begin natuurlijk, als je uit Ittersum komt). Maar je herkent de niet geringe invloed van de Amsterdamse (architectuur)school, dus dat schoolgebouw moet uit de jaren dertig stammen.

En de onderwijsvorm ambachtsschool is intussen opgenomen in de moloch vmbo, ondergebracht bij allerlei schoolgemeenschappen en nogal impopulair bij het jonge volkje, dat zijn handen niet meer vuil wil maken. Die prachtige school in Assendorp stond dus een hele tijd leeg en op de nominatie voor afbraak, wat een architectonische zonde geweest zou zijn. Maar nu is hij onder de naam Oude Ambachtsschool in zinvol gebruik bij een grote groep artistieke individuen en kunstzinnige clubs. So far, so good.

Maar waar was die Ambachtsschool in 1918 dan gevestigd, er van uitgaande dat een Open Dag ook een locatie nodig had. Enig speurwerk op internet biedt al snel de oplossing: Wat nu het Flevogebouw heet, aan de Menno van Coehoornsingel, werd helemaal aan het eind van de negentiende eeuw speciaal voor het onderwijs in alle jongens-ambachten (gender-vermenging was uiteraard nog totaal niet aan de orde) streng neorenaissancistisch gebouwd – in de jaren dertig van de twintigste eeuw groeide men er uit en werd de Hortensiastraat nodig als nieuwe locatie. Het oude gebouw kwam in handen van wat al spoedig de Dienst Zuiderzeewerken, later Dienst  IJsselmeerpolders ging heten. Pas toen kreeg het ook de naam Flevogebouw. Maar in 1918 was dat dus de Ambachtsschool, en daar werd, blijkbaar toen nog een noviteit, Open Dag gehouden.

Dat heet in de krant dan nog Openbare les en moet eerst maar eens rustig gedefinieerd worden: met het doel belangstellenden de gelegenheid te geven door eigen aanschouwing zich een beeld te vormen op welke wijze het onderwijs aan deze nuttige instelling gegeven wordt en wat de resultaten er van zijn. En wie kwamen daar zo al op af? De verslaggever noteerde leden van het gemeentebestuur en veel vertegenwoordigers van belangstellende vereenigingen en bonden – maar gelukkig toch vooral ook veel jeugd. Het enthousiasme was groot, als een groep jongens ergens iets interessants gezien had, bleven ze lang plakken: Tal van leerlingen der lagere scholen, die onder geleide deze lessen bijwoonden, moesten door hun onderwijzer er aan worden herinnerd, dat nog veel meer moois te zien was.

Het krantenverslag neemt het karakter aan van een lange reclamespot, kritische journalistiek is niet aan de orde. Of het nu om machinebankwerkers, meubelmakers of timmerlieden ging, al hun opleidingen krijgen een lovende vermelding, bij voorbeeld deze: Bij de metselaars trokken de fraaie werkstukken, als een kruisgewelf, een topgevel (…) een groote belangstelling en menige a.s. ambachtsman verliet de werkplaats met een geheel ander inzicht omtrent dit reeds in de middeleeuwen zoo beroemde handwerk. Zo is er een vriendelijk woord voor elke opleiding, warempel ook toekomstgericht, zoals bij de elektriciens: Ook hier was de belangstelling zeer groot, vooral de jeugd wenschte overal het fijne van te weten; voor haar heeft het geheimzinnige van de elektriciteit iets bijzonder aantrekkelijks.

Tijd dus voor een stichtelijk slotwoord. De krant vindt het een goede zaak, zo’n openbare les, dat heeft het bestuur der Ambachtsschool heel juist en met gevoel voor p.r. bedacht. Het kan niet anders of de reeds bestaande indruk, dat het voor den a.s. ambachtsman van groot belang is, zoowel het practische als het theoretische onderwijs van een dergelijke inrichting te volgen, zal er ten zeerste door worden versterkt. Vakmanschap is meesterschap, daar moet elke generatie weer opnieuw achter komen.

Auteur:Sjaak Onderdelinden
Trefwoorden:Sjaak Onderdelinden, Ambachtsschool, Open Dag, Onderwijs Overijssel
Periode:1918
Locatie:Zwolle, NL, Zwolle

Locatie op kaart