MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Jubileum Juliana-25 jaar Koningin der Nederlanden, 1973 (film)

Verhaal

Op 10 juli 1584 wordt Willem van Oranje in Delft neergeschoten door Balthasar Gerards. Willem van Oranje, ook bekend als Willem de Zwijger, wordt in Nederland vaak Vader des vaderlands genoemd. Aanvankelijk was hij stadhouder (plaatsvervanger) voor de regerend heer der Nederlanden. Hij begon zijn loopbaan in dienst van de Rooms-Duitse keizer Karel V. Meningsverschillen met Karels opvolger Filips leidden uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog. Deze oorlog had als eindresultaat dat de Noordelijke Nederlanden in 1648, bij de Vrede van Münster, internationaal erkend werden als onafhankelijke staat.

Willem van Oranje wordt ook wel Willem I genoemd, waarmee de grondslag werd gelegd voor het Nederlandse Koningshuis. Na Willem van Oranje volgden eerst zijn zoon Maurits, en vervolgens diens halfbroer Frederik Hendrik hem op als stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hierna volgden de zoon van Frederik Hendrik, Willem II en diens zoon Willem III. Omdat deze kinderloos stierf ging de titel Prins van Oranje over op zijn erfgenaam Johan Willem Friso, overigens via zijn beide grootmoeders rechtstreeks verwant aan Willem van Oranje. Johan Willem Friso werd weer opgevolgd door zijn zoon Willem IV en de laatste Nederlandse Stadhouder Willem V. Diens zoon, Willem Frederik, werd de eerste koning van de Nederlanden, onder de titel Willem I. Hierop volgden Willem II en Willem III totdat deze overleed voor zijn dochter, Wilhelmina meerderjarig was. Haar moeder, Emma, werd in de tussenliggende jaren regentes. Wilhelmina werd de eerste koningin van Nederland, in 1948 opgevolgd door dochter Juliana en kleindochter Beatrix. Sinds 30 april 2013 heeft Nederland voor het eerst in meer dan 120 jaar weer een koning, Willem-Alexander.

In de collectie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bevinden zich meerder films met betrekking tot het koningshuis en vieringen van bijvoorbeeld Koninginnedag. Deze film toont beelden van een historische optocht in Enschede ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Koningin Juliana als Vorstin van Nederland, met als thema 'Oranje door de eeuwen heen', met aandacht voor Dillenburg, Willem van Oranje, de Gouden Eeuw, de pruikentijd, Scheveningen, drie generaties, radio Oranje en bevrijd Nederland.

 

Trefwoorden:Koningshuis, Jubileum, Optocht
Personen:koningin juliana
Periode:1948-1973
Locatie:Enschede
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand