Jaarmarkt Ommer Bissingh (of Bissing) al eeuwenlang een traditie

Verhaal

Wanneer de eerste Ommer Bissingh gehouden werd is niet te achterhalen. In een oud Markeboek van de buurtschap Giethmen uit 1567 staat een bepaling dat de pachter de omheining klaar moet hebben de zondag na de Ommer Bissingh.

Daaruit kan geconcludeerd worden dat de Ommer Bissingh eeuwenoud is. Op de Bissingh in 1669 werd de Zwolse secretaris Jacobus Vriesen door Jonkheer Herman Schaap van Beerze duchtig afgerammeld. Uit archiefstukken blijkt dat er vaker vechtpartijen tijdens de Bissingh waren. De stadswillekeur bevatte in het verleden speciale voorschriften waaraan de burgers zich ten opzichte van de vreemdelingen of gasten moesten houden tijdens de Bissingh.

De jaarmarkten in Ommen zijn sinds mensenheugenis belangrijke  bronnen van inkomsten geweest voor de plaatselijke bevolking. In de negentiende eeuw was het aantal bezoekers van heinde en verre zo groot, dat bijna elke ingezetene tijdens de Bissingh gasten in huis had.  Jaarmarkt en kermis gaan vaak hand in hand. Natuurlijk ontbreekt ook en natje en een droogje op een dergelijke dag niet. Toch bezorgden de attracties en het herbergbezoek de Ommer Bissingh vroeger een slechte naam in kerkelijke kring. In 1897 moesten enkele jongelui voor de kerkenraad van de gereformeerde kerk verschijnen, omdat zij tot laat in de avond op straat hadden gelopen en in een herberg waren geweest. Ruim 20 jaar later, in 1918 , vroeg de hervormde kerkenraad aan de gemeente om geen publieke vermakelijkheden meer toe te staan.  In verband met de ernstige tijdsomstandigheden besloot de gemeenteraad op dit verzoek in te gaan.  Hiermee kwam een eind aan een lange traditie.  De jaarmarkt bleef weliswaar bestaan en het bleef jaarlijks drie dagen lang druk in Ommen, maar zonder kermisspektakel.  Pas in 1954, na verzoeken van kermisexploitanten, ANWB, VW en de vereniging van Neringdoenden, besloot de gemeenteraad weer in beperkte mate kermisvermakelijkheden toe te laten.

Altijd al heeft de Ommer Bissingh veel jeugd 'getrokken'.  In 1939 bevatte het verslag van de Commissie tot Wering van het  Schoolverzuim in Nieuwleusen 42 gevallen van schoolverzuim. Als oorzaak werd genoemd 'marktbezoek', waaronder de befaamde Ommer Bissingh. De discussie over de betekenis van het woord Bissingh laait elk jaar weer op.  Ingewijden beweren dat de Bissingh een voorrecht is dat Ommen gekregen heeft van de Bisschop van Utrecht.  De dag waarop de jaarmarkt gehouden werd, had daarom de naam 'Bisschopsdag'.  In de loop der jaren zou dit verbasterd zijn tot 'Bissingh'.

Latere uitleg van de naam is dat Bissingh niets te maken heeft met Bisschopsdag, maar dat het woord te maken heeft met drukte en jaarmarkt. De benaming Ommer Bissing is verder onderzocht door dhr. F.H. Oldeman. Hoewel het niets met de Ommer Bissing  te maken heeft. is het toch interessant te weten dat volgens de archieven van de Stad Wierden, ook Wierden in de 19° eeuw een jaarmarkt heeft gekend die Bissing werd genoemd en gehouden werd op woensdag na de tweede zondag in juli. Uit bovenstaande opsomming blijkt overduidelijk dat de juiste spelling Bissing moet zijn.

Bissinghstoel

De Bissingh wordt alt ingeluid, dit gebeurd met een klok die hangt in een zgn. Bissinghstoel. Er is een nieuwe bisschinghstoel gemaakt in hardenberg bij de opleiding centrum haco 1-7-2011.

Ommer- Bissinghlied

Als straks de bissinghklok weer voor ons luiden gaat
Dan is 't jaarmarkt die voor onze deuren staat
Dan zijn wij ommers druk en stevig in de weer
En komen kooplui uit het land getrouwe weer
Die tweede dinsdag elke juli moet het zijn
Vieren wij jaarmarkt en die is er voor groot en klein.

(Refrein)
Oh Ommer Bissingh - Oh Ommer Bissingh
Een feest van drukte, koopjes en van reuze gein
Oh Ommer Bissingh - Oh Ommer Bissingh
De grote jaarmarkt waar wij allen trots op zijn.

Mijn Ommen stadje wel te vree daar aan de Vecht
Daar vind je nog gezelligheid en die is echt
Hier leven mensen hun dageijks bestaan.
Voor reust en ruimte die toeristen wel verstaan.
Omgeven door de bossen en de paarse hei
Zuig je nog zuurstof op van luchtvervuiling vrij.

(Refrein)

Dan prijzen kooplui kersen, kaas de mensen aan
en vinden de standwerkers een goed bestaan
zo vind je in de binnenstad een reuze sfeer
Die je toch nergens aantreft iedere dinsdag weer.
Als wij dan na week voldaan naar huis toegaan
Denkt iedere Ommer dit mag zeker nooit vergaan.

(Refrein)

Trefwoorden:Ommer Bissingh, Jaarmarkt, Markt Overijssel
Locatie:Salland, Ommen gemeente
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand