MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Het mysterie van Stadshagen

Verhaal

Het mysterie van Stadshagen

Stadshagen is de jongste wijk van Zwolle en ligt in de Mastenbroekerpolder, ten noord-westen van Zwolle, richting Kampen en Hasselt. De eerste huizen werden in 1996 gebouwd en waren de aanzet tot een wijk waar uiteindelijk zo'n 40.000 inwoners hun plek moeten vinden.

Alles in deze wijk lijkt op het eerste gezicht nieuw. Maar voor wie verder kijkt, is een blik in het verleden van de plek waarop Stadshagen gebouwd is gegund. Dat is precies waar de leerlingen in Stadshagen in deze leerlijn toe uitgedaagd worden. Welke sporen van natuurlijke en menselijke geschiedenis zijn er nog in de wijk te vinden? Wat vertellen deze sporen over vroeger? En hoe gaan we er nu mee om? Tijdens het doorlopen van deze leerlijn - beginnend als kleuter en eindigend als wereldwijze achtste-groeper - ontrafelen de leerlingen langzaam het mysterie van Stadshagen... 

Leerdoelen
Historisch Centrum Overijssel wil met de leerlijn Het mysterie van Stadshagen de volgende leerdoelen bereiken:

 • Leerlingen maken kennis met de boeiende natuurlijke en menselijke geschiedenis van hun wijk;
 • Leerlingen voelen zich hierdoor verbonden met hun wijk en zijn/worden trots op hun wijk;
 • Leerlingen leren het (im)materieel erfgoed in hun wijk herkennen;
 • Leerlingen leren hoe het dagelijks leven en hun omgeving vanuit erfgoedperspectief te bekijken is;
 • Leerlingen leren werken met primaire historische bronnen;
 • Leerlingen leren samenwerken;
 • Leerlingen leren de opgedane kennis te verwerken in een creatief eindproduct.

Met deze leerdoelen sluit Het mysterie van Stadshagen aan bij de kerndoelen van het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. In deze leergebieden oriënteren de leerlingen zich op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en de verschijnselen die zich daar voortdoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Ook leren zij beelden en taal te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren. De afsluitende opdrachten bij de thema’s kennen steeds een creatieve component.

Historisch Centrum Overijssel vindt het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook tastbaar in de eigen omgeving te vinden is.

De opzet van de leerlijn
Het mysterie van Stadshagen bevat vier thema’s, die de rode draad van de leerlijn vormen. De gekozen thema’s zijn: Namen en verhalen, water, natuur en architectuur. Aan deze thema’s is per combinatiegroep een passende invulling gegeven. De verschillende thema’s en de bijbehorende lessen zijn hieronder schematisch weergegeven. U kunt er voor kiezen alle thema’s uit te voeren of per jaar of periode een keuze te maken uit de onderwerpen. Ook kunt u er voor kiezen om schoolbreed aan hetzelfde thema te werken. Voor groep 5 t/m 8 bestaat een thema uit instructies en tips voor een docent, gevolgd door aparte lesbladen voor de leerlingen. 

U kunt de inleiding op de leerlijn rustig nalezen in de bijlage (onderaan deze pagina), evenals de instructies en de lesbladen. Download hier alle lesbladen en instructies: https://we.tl/t-urhI3b4iPN

 

Het mysterie van Stadshagen is een product van Historisch Centrum Overijssel en is mogelijk gemaakt door:

 • Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Historisch Centrum Overijssel
 • Fonds voor de cultuurparticipatie
 • Stadkamer
 • Gemeente Zwolle

Het lesmateriaal is ontwikkeld door Kirsten Bos, Geschiedenis Beleven

Het materiaal is vormgegeven door Frank de Wit

Het mysterie van Stadshagen is tot stand gekomen met medewerking van CBS de Wendakker.

Trefwoorden:Educatie, Lespakket, Onderwijs
Locatie:Overijssel, NL, Zwolle