MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Film: Van Tabak Tot Shag, 1950

Verhaal

Film: Van Tabak Tot Shag, 1950

31 mei is ‘World No Tobacco Day’. Vandaag de dag is het gebruik van tabak, in welke vorm dan ook, steeds minder gebruikelijk aan het worden. In het verleden was het echter de normaalste zaak van de wereld dat je rookte, zeker voor jongens en mannen. In de collectie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bevindt zich een film rond de produktie van tabak door de Fa. Roelfsema en Van den Helm aan de Thorbeckegracht 7-8 te Zwolle, met beelden, voorzien van teksten, van de aanvoer van ruwe tabak en de verwerking daarvan tot shag en pruimtabak via verschillende verwerkingsfasen. De tekst 'Zwolle Anno 1950.', het Kerkbrugje, de Watertoren aan de Turfmarkt, een schip vaart door de Thorbekckegracht, een close-up van de opschriften op het bedrijfspand 'Red Cover shag, Roelfsema, v.d. Helm', de tekst 'wij ontvangen een toewijzing ruwe tabak van de vakgroep', het interieur van de kantoorruimte met bureaus, de tekst 'en roepen hier een gedeelte van af', de tekst 'De ruwe tabak arriveert per boot', de boot legt aan op Throbeckegracht, het lossen van de tabak uit het ruim, de tekst 'De vaten tabak worden tijdelijk gelijksvloers gesloopt', de tekst 'wij gaan nu met deze ruwe tabak een partij shag produceren en stellen een melangepartij samen', de tekst 'waarna de tabak wordt afgewogen', de tekst 'nu moet zij worden ingevocht', '...waarna zij 12 uur moet rusten', de tekst 'vervolgens gaan wij de tabak "koppen" en "losmaken", de tekst 'het kerven', de tekst 'de tabak wordt nu geëest', de tekst 'vervolgens wordt ze gezeefd', de tekst 'De shag wordt met de hand afgewogen', de tekst 'de wikkels worden aan de andere zijde toegevoegd', de tekst 'De tabak wordt in de bakjes aangevoerd en in aanvoerkokers gestort, samengeperst en verder in wikkels verpakt', de tekst 'ongesausde pruim wordt met de hand in de bekende puntzakjes gestopt', de tekst 'terwijl de halfonsjes rooktabak met de halfautomatische pakketeermachine worden verpakt', de tekst 'de pakjes worden nu nog gebanderolleerd', en tot slot, los van dit onderwerp, een woonwagen rijdend over de Kamperpoortenbrug via de Burgemeester van Roijensingel richting Sassenpoort en over de Sassenpoortenbrug, gevolgd door de tekst 'Einde'.