MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Favoriete uistapjes (een artikel van 100 jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Verhaal

Favoriete uistapjes (een artikel van 100 jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Favoriete uitstapjes

 

Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant

 

 

Pinksteren 1914 verloopt feestelijk, doch niet rimpelloos. Feestelijk was de overtocht met de  stoomboot Paul Kruger per halfuursdienst  van het Katerveer naar Hattem, maar daar ging het op de uitspanning “Molecaten”  fout:  de grote schommel begaf het, en met een hevigen smak vielen de jongens naar beneden, hetwelk onder de vele bezoekers een heele consternatie verwekte. De redactie van de krant merkt misprijzend op: Naar ons bleek, was het hout van den gebroken balk lang niet gaaf.

 

(Het Katerveerhuis, uitspanning aan het Katerveer met afrit naar de pont)

 

Een eindje verder op de Veluwe, bij uitspanning “de Delle”, kwam het zelfs tot een begin van boschbrand. De talrijke bezoekers namen eensgezind en letterlijk de bestrijding ter hand, zij het wel met gepaste rolverdeling: Aangenaam was het te zien, hoe de resp. ega’s en toekomstige ega’s der brandblusschers deze door kreten aanmoedigden, zelfs was er een enkele bij die eveneens met een dikken stok gewapend op de vlammen wilde inslaan, doch spoedig moest bemerken, dat de dunne zomerrokjes een te gretig voedsel voor de vlammen zijn. Maar de brand werd toch in de kiem gesmoord en de gasten konden, onder de voortdurende dankzeggingen van de eigenaar, doorgaan met het verorberen van door de boerin zelf gebakken pannekoeken. Zo werd het Pinkster-uitstapje alsnog een succes.

 

(Uitspanning “De Delle”)

 

Wie nog tijd en zin had, kon een week later naar Kampen voor een indrukwekkend militair schouwspel. Men viert Quatre Bras-dag. In 1815 had in de eindstrijd tegen Napoleon op de Viersprong  bij Waterloo de Prins van Oranje met zijn legertje een dappere rol gespeeld, en dat wil het leger nu, 99 jaar (?) later, weten. Natuurlijk is niemand zich er van bewust dat we aan de vooravond van de Grote Oorlog staan, en hoewel Nederland daarin neutraal wist te blijven, is er toch een element dat ons land met de latere oorlogsvoerders verbindt: enthousiasme en bewondering voor alles wat met het militaire bedrijf te maken heeft. Dat enthousiasme zou in de loopgraven gauw genoeg gesmoord worden, maar dat weet nu niemand nog, en dus is er op Quatre Bras-dag sprake van een grote menigte feestgangers, de krant bericht er uitvoerig over, op 11 juni  in een lang verslag, maar ook al op 30 mei in een voorbeschouwing, die de voorverkoop moet stimuleren, 80 cent voor alle festiviteiten, op de dag zelf wordt de prijs verdubbeld.

 

(De Slag bij Waterloo, 18 juni 1815)

 

Geboden  zal worden niets minder dan een revue van al de aanwezige troepen, een realistische nabootsing van een aanvallend en verdedigend gevecht uit den modernen oorlog. Daar hoort artillerievuur bij, maar ook het geratel der mitrailleurs met het geknetter der geweren tot den stormloop der tirailleerende infanterie en als steeds imposant besluit de kranige ruitercharge.

 

De voorbeschouwing heeft niet overdreven, zoals uit het juichende verslag in de krant van 11 juni blijkt. Aangrijpend was ’t om te zien hoe ’t moordend lood de dappere mannen wegmaaide en sommige vielen zo natuurlijk dood, dat men inderdaad onder den indruk kwam. En deze bewondering werd nog groter, toen direct daarna de ruiterij verscheen en de “dooden”  ware heldenmoed moesten opbrengen door stokstijf te blijven liggen, terwijl de vurige rossen langs en over hen heen galoppeerden. 10 juni 1914 – de oorlog als show. Dat zal wel voor het laatst geweest zijn.

 

Sjaak Onderdelinden.     

Trefwoorden:Uitstapjes, Quatre Bras, Molecaten, De Delle, 1800 tot 1900
Periode:1800-1900
Locatie:Salland