MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Familie Lamberts, 1953 (film)

Verhaal

Familie Lamberts, 1953 (film)

Op 18 november 1811 voert Napoleon Bonaparte (1769-1821) in de Lage Landen de burgerlijke stand in. Napoleon was een Frans generaal en dictator tijdens de laatste stadia van de Franse Revolutie. Als Napoleon I was hij van 2 december 1804 tot 6 april 1814 keizer der Fransen. Zijn juridische hervorming, de Code Napoléon, had een grote en blijvende invloed op het recht in vele landen, o.a. in Nederland en België. Hij wordt eveneens herinnerd voor zijn rol in de naar hem genoemde Napoleontische oorlogen en voor zijn spectaculaire politieke carrière. Het lukte hem in het begin van de 19e eeuw een groot deel van Europa onder Frans gezag te brengen.

In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Bij de volgende gelegenheden worden akten opgemaakt: bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. Eveneens wordt, sinds de invoering ervan in 1998, het geregistreerd partnerschap bijgehouden. Akten van de burgerlijke stand worden gemaakt en bewaard in de gemeente waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden. [Bron: Wikipedia]

Iedere burger van Nederland heeft op bepaalde momenten in zijn of haar leven met de burgerlijke stand te maken. Voor genealogen is het een van de belangrijkste bronnen van informatie die door gemeenten of door archiefinstellingen worden beheerd. Voor niet historisch geïnteresseerden is het vaak slechts een formaliteit, behorend bij zowel feestelijke als droevige momenten in het leven. Misschien dat daardoor bezoeken aan de ambtenaren van de burgerlijke stand zelden op film worden vastgelegd. Waar geboorten en huwelijken juist heel vaak het onderwerp van familiefilms zijn, is het moment van registratie dat zelden.

In de collectie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bevindt zich slechts één filmfragment waarin daadwerkelijk een registratie van een geboorte is vastgelegd. Het betreft een film van de familie Lamberts, met beelden van o.a.:

- Het ziekenhuis te Almelo, de geboorte van dochter Annette, een verpleegster houdt de kleine in de armen, een collega kijkt toe;

- Moeder in bed, Annette wordt gewogen en aangekleed en in de wieg gelegd;

- Vader doet aangifte van de geboorte bij burgerlijke stand van Almelo;

- Een ambtenaar toont het geboorte register.

 

Auteur:Familie Lamberts
Trefwoorden:Franse revolutie, Code Napoléon, Geboorte
Personen:Napoleon Bonaparte, Lamberts
Periode:1953
Locatie:Almelo