MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Een dubbeldekker boven Zwolle en slaolie in Odeon (artikel van 100 jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Verhaal

Een dubbeldekker boven Zwolle en slaolie in Odeon (artikel van 100 jaar geleden in de Zwolsche Courant)

Op 21 februari 1914 beleefde Zwolle een bijzondere dag: een dubbeldekker boven Zwolle,

Een dubbeldekker boven Zwolle en slaolie in Odeon

 

 

Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant

 

Op 21 februari 1914 beleefde Zwolle een bijzondere dag, en de verslaggever van de krant beschrijft het met bijna poëtisch enthousiasme: een dubbeldekker boven Zwolle, die met zacht gegons  kalm boven de hoofden zweefde. Majestueus cirkelde de luchtreiziger, die zelf niet te zien was, om de beide torens en verdween voor ons, terwijl wij op het Groote Kerkplein stonden, aan ’t einde van de Diezerstraat. De machine bevond zich op een flinke hoogte en leverde in het heldere zonlicht een grootschen aanblik op. Keerpunt was de Hanenkamp, het toestelletje verdween vervolgens richting Oldebroek. De krant vermoedt dat het een der militaire aviateurs uit Soesterberg was, die een uitstapje maakte. Dit vermoeden kon een dag later bevestigd worden middels een bericht in de Telegraaf, waarin gemeld werd dat de Luitenant-aviateur van Heyst met Luitenant-aviateur Coblijn als passagier wel even in Zwolle had willen landen, maar door hevigen wind, die tot in de hoogste luchtlagen onverminderd woedde, rechtsomkeert naar Soesterberg had moeten maken.

 

Daardoor misten zij, ongetwijfeld zonder het te beseffen, een belangrijke culinaire gebeurtenis, waar de krant al even enthousiast verslag van doet. In de toenmalige Concertzaal van Odeon maakt Calvée reclame voor zijn Delftsche slaolie. Er is een kok overgekomen, om op een gascomfoor bak- en braad demonstraties te vertoonen en de aanwezige dames te overtuigen, dat de Delftsche slaolie bij deze spijsbereidingen de boter ten deele kan vervangen en dus een economisch voordeel biedt. De reclame richt zich dus uitsluitend op de portemonnee en schermt nog niet met medisch-biologische en andere gezondheids-argumenten… En dus kunnen de dames ongeremd proeven, visch en vlees, croquetjes en aardappelen, eiergebak en flensjes, kortom een heel menu. Ook de verslaggever ziet deze actie bepaald positief en maakt nog eens reclame voor de reclame: Ongetwijfeld zullen vele Zwolsche dames van deze practische reclame genieten en de lessen van den kok ter harte nemen. Het is ook een prachtige gelegenheid om eens onderling van gedachten te wisselen op ’t gebied van lekker eten en lekker bakken en braden. Je ziet de journalist watertanden  - waarschijnlijk heeft hij zelf ruimschoots genoten van het gebodene. En zo komt hij tot de volgende uitsmijter (excuus voor deze culinaire metafoor, want die andere betekenis van “uitsmijter” kan ik hier even niet gebruiken): menig man spore zijn echtgenoote aan tot een bezoek! Men bedenke (om ook eens zo’n mooie aanvoegende wijs te gebruiken) dat dit tenslotte honderd jaar geleden in de krant stond. De rolverdeling tussen man en vrouw is dan nog volstrekt helder!

 

Sjaak Onderdelinden.    

Trefwoorden:Dubbeldekker, 1800 tot 1900
Periode:1800-1900
Locatie:Salland, Zwolle gemeente