MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Ca. 1560 - Aanleg van de Arembergergracht

Verhaal

Ca. 1560 - Aanleg van de Arembergergracht

In de 16de eeuw neemt de turfwinning in het oosten en noorden van Nederland sterk toe. Een door de voortschrijdende ontbossing en toegenomen vraag naar brandstof dreigende energiecrisis kan zo worden voorkomen.

Vooral het welvarende Holland, waar grote hoeveelheden turf in de industrie en het huishouden nodig zijn, vormt een uitstekende afzetmarkt. In Overijssel bieden met name de turfgraverijen in het Land van Vollenhove aan vele handen werk. De stadhouder van Overijssel, Friesland en Groningen, de graaf van Aremberg, bezit hier uitgestrekte veengebieden en neemt actief aan de turfwinning deel. Op eigen kosten laat hij omstreeks 1560 tussen Zwartsluis en het Giethoornse Meer een kanaal met schutsluizen graven. De Arembergergracht dient niet alleen voor de afwatering van het veen, maar ook voor het transport van de turf.

Titelfoto: De Arembergergracht op een uitsnede van een kaart uit ca. 1780. (HCO, Collectie Hattingerkaarten)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Turfwinning
Personen:graaf van Aremberg
Periode:1560
Locatie:Noord-west Overijssel