MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Zwolle, 1921 (film)

Verhaal

Koninklijk Bezoek aan Zwolle en Noordwest Overijssel in 1921

- Beeld: Een Zwolse feestcommissie onder voorzitterschap van de heer Meijerink en met als leden onder anderen de heren Haak, Beekman, Krabbendam en baron Van Haersolte staat met een bloemenmand klaar om de koningin op de Grote Markt te ontvangen.
- De harmonie Thomas à Kempis en de christelijke muziekvereniging David lopen over de Grote Markt, met op de achtergrond de Grote Kerk.
- Bij een erepoort op de Oude Vismarkt, met als opschrift 'Vivat Oranje' en het jaartal 1526, staan mensen te wachten op de komst van de koningin.
- Twee leden van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm poseren met een ingelijste prent.
- Colonnes van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm verlaten, voorafgegaan door een muziekkorps van het Instructiebataljon uit Kampen, de Broerenkazerne.
- De commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg, de Zwolse burgemeester, mr. dr. I.A. van Roijen, generaal b.d. Van Duymaer van Twist, dr. Ten Doesschate en andere autoriteiten wachten eveneens op de komst van de koningin.
- Voorafgegaan door huzaren te paard arriveert het koninklijk paar in een open rijtuig in het Ter Pelkwijkpark, waar Wilhelmina een erewacht van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm inspecteert.
- De koningin maakt met prins Hendrik een rijtoer door de stad en arriveert bij het stadhuis in de Sassenstraat.
- Ook andere hooggeplaatsten in hun gevolg verlaten hun rijtuigen en gaan het stadhuis binnen.
- Het koninklijk paar verlaat het stadhuis en stapt weer in het rijtuig.
- Een historische optocht met praalwagens rijdt over de Grote Markt.
- Koningin Wilhelmina kijkt naar de optocht vanuit een raam van het Gouverneurshuis in het Ter Pelkwijkpark, waar de koninklijke familie tijdens hun verblijf in Overijssel logeert. Een groot aantal praalwagens en deputaties van verenigingen passeert.
- Opname van het publiek.
- Op het ZAC-terrein brengen Zwolse kinderen voor een volle tribune een aubade aan koningin en prins.
- Het koninklijk paar en zijn gevolg verlaat het sportterrein in open rijtuigen.
- Burgers lopen door de versierde Luttekestraat. 

 

Trefwoorden:Koninklijk bezoek, Rijtoer, Sassenstraat, Grote markt, Oude Vismarkt, Harmonie Thomas à Kempis, Christelijke muziekvereniging David, Bijzondere Vrijwillige Landstorm
Personen:A.F.L. van Rechteren Limpurg, I.A. van Roijen, Van Duymaer van Twist, Ten Doesschate, meijerink, Haak, Beekman, Krabbendam, Van Haersolte
Periode:1921
Locatie:Zwolle