MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

2001 Ingrijpende gemeentelijke herindeling

Verhaal

Door Jan ten Hove. Per 1 januari 2001 krijgt de gemeentelijke herindeling van Overijssel haar beslag. Het aantal gemeenten wordt teruggebracht van 44 tot 26. De provincie heeft deze ingrijpende operatie op touw gezet met drie doelen: versterking van de lokale overheid, oplossing van de ruimtenood van de vijf grote steden en een effectief bestuur in het centraal stedelijk gebied van Twente. Met betrekking tot het laatste doel is lang gestreefd naar de vorming van Twentestad, een samengaan van Hengelo, Enschede en Borne. Deze fusiepoging is echter door de Eerste Kamer getorpedeerd. Veel inwoners zijn niet blij met de bestuurlijke schaalvergroting, onder meer omdat ze vrezen dat de belangen van kleine dorpsgemeenschappen minder aandacht zullen krijgen. Wanneer in 2005 ook Bathmen wordt samengevoegd met Deventer, resteren nog slechts 25 Overijsselse gemeenten.

Trefwoorden:1950
Periode:1950
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand