MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1995 - Extreem hoogwater in de IJssel

Verhaal

1995 - Extreem hoogwater in de IJssel

Eind januari 1995 zorgt het snel wassende water in de grote rivieren voor veel problemen. In het gebied tussen Maas en Waal moeten ongeveer 250.000 mensen worden geëvacueerd.

Bij Kampen stijgt de IJssel tot een peil dat sinds mensenheugenis niet meer is bereikt. Er wordt gevreesd dat de dijken rondom de stad het niet zullen houden. Een legertje van zo'n tweehonderd militairen legt bij het zwakste punt in de waterkering over een afstand van een kilometer inderhaast een nooddijk aan. De hoogst verwachte waterstand van 2,49 meter boven NAP blijft evenwel uit, waarna de acute dreiging snel vermindert. Om in de toekomst dergelijke gevaren te voorkomen, voert het waterschap in de komende jaren de al op gang gebrachte dijkverzwaring in de IJsseldelta in versneld tempo door.

Titelfoto: Kampen is van Bovenkerk tot Buitenkerk in de greep van het rivierwater. (Gemeentearchief Kampen)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Water, Overstroming, Water Overijssel
Periode:1995
Locatie:Kampen