MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1984 Dood van een museumdirecteur

Verhaal

Door Jan ten Hove. Op 7 juli 1984 overlijdt de vereenzaamde Dirk Hannema op 78-jarige leeftijd op kasteel Het Nijenhuis bij Heino. De in Batavia geboren kunstkenner heeft vóór de Tweede Wereldoorlog roem vergaard als directeur van Museum Boymans in Rotterdam. Door zijn omstreden gedrag tijdens de bezetting en de aankoop van De Emmaüsgangers van ‘Vermeer’, dat een vervalsing van de uit Deventer afkomstige Han van Meegeren blijkt te zijn, verliest hij zijn functie bij Boymans en veel krediet. In 1958 brengt Hannema zijn eigen veelzijdige kunstverzameling naar Het Nijenhuis, waar hij ook gaat wonen. De provincie Overijssel, eigenaar van de havezate en subsidiegever, betaalt een grondige restauratie. De twee bouwhuizen worden als museum ingericht. Hannema schenkt zijn collectie aan een stichting, die tegenwoordig als Museum de Fundatie ook een locatie in Zwolle beheert.

Locatie:Salland