MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1970 - Hildo Krop bezwijkt aan een hartaanval

Verhaal

1970 - Hildo Krop bezwijkt aan een hartaanval

Op 20 augustus 1970 bezwijkt de 86-jarige Hildo Krop in zijn Amsterdamse atelier aan een hartaanval. De uit een welgesteld, vrijzinnig bakkersgezin in Steenwijk stammende kunstenaar volgt beeldhouwlessen op de Amsterdamse Rijksacademie en in het buitenland. In 1916 volgt zijn benoeming tot stadsbeeldhouwer van Amsterdam, een functie die hij de rest van zijn leven zal vervullen.

Op tal van plaatsen in de hoofdstad is zijn symbolistische werk te bewonderen. In zijn geboorteplaats ontwerpt Krop gebruiks- en sieraardewerk voor de in 1919 opgerichte Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek (ESKAF). Dit bijzondere bedrijf, waarvan zijn vader president-directeur is, heeft tot 1927 bestaan. Na de oorlog maakt hij diverse oorlogsmonumenten, onder andere in Kampen. Tot de bekendste werken van de communistisch gezinde Krop behoort het monument op de Afsluitdijk uit 1935.

*Titelfoto: Hildo Krop aan het werk. (Foto: Johan Krop)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Beeldhouwwerken, Kunstenaar, Overijssel verbeeld
Personen:Hildo Krop
Periode:1970
Locatie:Steenwijk