MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1944 Scheuring bij de gereformeerden

Verhaal

1944 Scheuring bij de gereformeerden

Door Jan ten Hove. In augustus 1944 vindt er bij de gereformeerden een scheuring plaats. De aanleiding is een al lang slepend leergeschil over de interpretatie van de doopbelofte. Een grote groep gelovigen scheidt zich af onder de naam Gereformeerde Kerken (onderhoudende artikel 31). De grote voorman van de ‘vrijgemaakten’ is de in 1890 als zoon van een sigarenmaker in Kampen geboren hoogleraar Klaas Schilder. Hij is een briljant theoloog, maar roept door zijn polemische optreden vaak weerstand op. De kerkscheuring veroorzaakt veel leed in de vroeger zo hechte gereformeerde gemeenschap. Families en soms zelfs gezinnen worden uiteengerukt. Een Zwolse predikant merkt op: ‘Wij staan voor spot en aanfluiting in deze wereld, die van deze dingen niets begrijpt.’ Na de Tweede Wereldoorlog stichten de vrijgemaakten hun eigen theologische hogeschool in Kampen.

Trefwoorden:1900-1950
Periode:1900-1950
Locatie:Noord-west Overijssel, Kampen gemeente