MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1937 - Een asbestfabriek in Goor

Verhaal

1937 - Een asbestfabriek in Goor

Commissaris van de Koningin mr. A.E. baron van Voorst tot Voorst opent op 21 juli 1937 een moderne asbestfabriek in Goor. Gemeentebestuur en bevolking zijn in deze crisisjaren zeer in hun nopjes met de vestiging van de NV Eternit, die voor veel werkgelegenheid zorgt.

Pas veel later wordt duidelijk dat men met deze producent van dakbedekking en andere bouwmaterialen een sluipmoordenaar in huis heeft gehaald. De Eternitfabriek is er immers de oorzaak van dat tegenwoordig in en om Goor veel asbestvervuiling voorkomt. Daardoor ligt het aantal gevallen van long- en buikvlieskanker aanmerkelijk hoger dan in de rest van Nederland. Bij het bedrijf kan lange tijd gratis afvalmateriaal worden afgehaald, dat men gebruikt voor het verharden van landwegen en erven. Inmiddels wordt druk gewerkt aan de sanering van de asbestweggetjes.

*Titelfoto: Groepsfoto in de net geopende fabriekshal van Eternit. (Oudheidkamer Goor)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Industrie, Asbest, Eternit, Bedrijvigheid Overijssel
Periode:1937
Locatie:Goor