MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1928 - Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove

Verhaal

1928 - Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove

Op 14 december 1928 steekt de minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.B. Kan, de eerste spade in de grond voor de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove.

Het doel van de door het waterschap Vollenhove, de provincie en het Rijk opgerichte onderneming is het inpolderen en in cultuur brengen van het door een eeuwenlang verveningsproces ontstane water- en moerasland in Noordwest-Overijssel. Een ander belangrijk motief is werkverschaffing. Tijdens de crisisjaren worden hier duizenden werklozen uit het hele land tewerkgesteld. De karige beloning en slechte huisvesting veroorzaken veel onvrede. Aanvankelijk wil men vrijwel het hele Land van Vollenhove ontginnen. Uiteindelijk wordt alleen de noordelijke helft deels ingepolderd, mede omdat er na de oorlog meer aandacht is voor de unieke natuurwaarde van het gebied.

*Titelfoto: Het ontginningsproject was aanvankelijk zeer ambitieus opgezet. Kaart uit 1921 van het in te polderen gebied. (HCO, kaartencollectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Ontginningen, Overijssel ontgonnen
Periode:1900-1950
Locatie:Noord-west Overijssel