MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1926 Een socialistische burgemeester in Goor

Verhaal

1926 Een socialistische burgemeester in Goor

Door Jan ten Hove. Op 22 april 1926 benoemt de koningin na enige aarzeling Wiebe van der Sluis tot burgemeester van Goor. De in 1881 in Friesland geboren boerenzoon, onderwijzer en propagandist van de SDAP is de eerste socialistische burgemeester in Overijssel. Van der Sluis komt al snel onder vuur te liggen. Wanneer hij zich later in dat jaar niet verzet tegen een besluit van de ‘rode’ gemeenteraad van Goor om op Koninginnedag (31 augustus) niet te vlaggen, leidt dat tot Kamervragen. Ook zijn anti-militaristische houding valt niet bij iedereen in goede aarde. In zijn functie van burgemeester stelt Van der Sluis zich echter onpartijdig en gewetensvol op. Hij blijft dan ook – met een korte onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog – tot zijn 65ste verjaardag de eerste burger van Goor.

Trefwoorden:1900-1950
Periode:1900-1950
Locatie:Twente