MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1925 Ruilverkaveling in Nieuwleusen

Verhaal

1925 Ruilverkaveling in Nieuwleusen

Door Jan ten Hove. In de loop van de 20ste eeuw worden overal in Overijssel ruilverkavelingen doorgevoerd. Men wil een einde maken aan het ondoelmatige bezit van kleine, niet aaneengesloten stukken land. Als gevolg van herindeling ontstaan grotere kavels, die door de boeren effectiever kunnen worden bewerkt dan de vele kleine percelen. Het eerste ruilverkavelingsproject in de provincie begint in 1925 in Nieuwleusen. In de jaren dertig is het zeer versnipperde gebied rond Staphorst aan de beurt. Na de Tweede Wereldoorlog vinden ruilverkavelingen op grotere schaal plaats, wat ingrijpende gevolgen voor het landschap heeft. Houtwallen, langgerekte kavels en natuurlijke beekjes gaan verloren. Zo verdwijnen in Vriezenveen door een in 1955 opgestarte ruilverkaveling de eeuwenoude, smalle en soms wel tien kilometer lange perceeltjes. Tijdens deze operatie worden zestig boerderijen verplaatst.

Trefwoorden:1900-1950
Periode:1900-1950
Locatie:Salland