MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1911 - Tuindorp Het Lansink

Verhaal

1911 - Tuindorp Het Lansink

Het in Engeland ontwikkelde concept van de tuinstad, met als uitgangspunt betaalbare woningbouw in een groene, harmonieuze omgeving, vindt ook in Overijssel navolging. Het eerste tuindorp, Het Lansink, verrijst vanaf 1911 in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging.

Machinefabrikant Coenraad Frederik Stork fungeert als drijvende kracht achter de komst van de voor zijn werknemers bestemde wijk. Het doel is om ‘door den aanleg eener kolonie van goede woningen voor arbeiders en beambten, eene prettige, frisse omgeving te scheppen, waar elke benauwdheid van smalle straten of eng gebouwde huizen plaats moet maken voor licht en lucht ...’. Architect Karel Muller heeft rondom het centraal gelegen C.T. Storkplein een gevarieerd woningbestand ontworpen. Aanvankelijk worden er honderdvijftig huizen in Het Lansink gebouwd. Tussen 1917 en 1927 volgt een uitbreiding met ruim driehonderd woningen.

*Titelfoto: Opening van een nieuw deel van het tuindorp Het Lansink door C.F. Stork, oktober 1927. (HCO, archief fa. Stork)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Tuindorp, Stadsuitbreiding, Industrie, Stad rukt op
Periode:1911
Locatie:Hengelo