MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1897 - De Vecht verliest zijn meanders

Verhaal

1897 - De Vecht verliest zijn meanders

De Overijsselse Vecht, die ten zuiden van de Baumbergen nabij Horstmar in Westfalen ontspringt, kronkelt zich al eeuwenlang een weg door het noorden van de provincie naar zee. Als gevolg van de vele meanders wordt de natuurlijke afwatering ernstig belemmerd en is er geregeld sprake van wateroverlast.

In 1897 geeft de overheid het startsein voor ingrijpende maatregelen om de afvoercapaciteit te verbeteren. Tot 1912 worden maar liefst 69 bochten afgesneden, waardoor de lengte van de rivier met ongeveer de helft vermindert. Aangezien op verschillende plaatsen stuwen worden gebouwd, verliest de rivier ook voor een belangrijk deel zijn betekenis voor de scheepvaart. Ook de Regge ondergaat een dergelijke behandeling, maar dit riviertje wordt nog rigoureuzer ‘genormaliseerd’ oftewel rechtgetrokken. De Regge wordt in 1924 voor de scheepvaart gesloten.

Titelfoto: Gezicht op de Vecht met op de achtergrond de kerk van Dalfsen. Tekening door M.J. van der Voort, 1944. (HCO, Prentencollectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Scheepvaart, Waterbeheersing
Periode:1897