MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1894 Landbouwonderwijs op het platteland

Verhaal

Door Jan ten Hove. Vooral dankzij de bemoeiingen van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij komt op het platteland het landbouwonderwijs van de grond. Nadat in 1890 met financiële steun van Den Haag een rijkslandbouwleraar is aangesteld, worden vier jaar later in Hellendoorn, Avereest en Vollenhove de eerste landbouwwintercursussen georganiseerd. Hoewel het verloop onder de cursisten aanvankelijk groot is – van de 26 bezoekers in Vollenhove blijft slechts de helft over – trekken de lessen steeds meer geïnteresseerden. Na verloop van tijd kan in veel plattelandsgemeenten ook dagonderwijs gevolgd worden. De eerste in een lange serie is de in 1917 geopende Rijkslandbouwwinterschool in Hengelo. De toevoeging winterschool is niet overbodig, omdat de leerlingen in de zomer – de drukste tijd op het boerenbedrijf – met geen stok in de banken zijn te krijgen.

Trefwoorden:1800 tot 1900
Periode:1800-1900