MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1890 Samenwerking in de landbouw

Verhaal

Door Jan ten Hove. In de agrarische sector neemt de marktgerichtheid toe, waardoor de boer zich steeds meer met het verkopen en verwerken van zijn voortbrengselen moet gaan bezighouden. Daarnaast dient hij kunstmest, krachtvoer en andere nieuwe artikelen aan te schaffen. Al snel wordt duidelijk dat samenwerking op deze gebieden tot veel betere resultaten leidt. Zo groeit de coöperatiegedachte. Boeren nemen zelf de aankoop van goederen en de afzet van hun producten in de hand. De eerste aankoopvereniging in Overijssel wordt in 1890 in Lonneker gesticht en zes jaar later omgezet in een coöperatie. Dit voorbeeld vindt volop navolging. De groei zet verder door als vanaf 1907 ook de Overijsselsche Landbouw Maatschappij de coöperatieve gedachte eindelijk daadkrachtig begint te ondersteunen. In 1929 telt Overijssel 54 coöperatieve verenigingen met 11.730 leden.

Trefwoorden:1800 tot 1900
Periode:1800-1900