MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1882 - Socialist schrijft ‘Brieven uit Twenthe’

Verhaal

De in Ambt Delden geboren Gerrit Bennink speelt bij de opkomst van de Twentse arbeidersbeweging een grote rol.

Hij is aanvankelijk werkzaam als textielarbeider, maar raakt door een bedrijfsongeval ongeschikt voor productiewerk. Na in contact te zijn gekomen met ex-predikant en socialistisch leidsman F. Domela Nieuwenhuis, de oprichter van de radicale Sociaal Democratische Bond, schrijft Bennink vanaf 9 september 1882 in diens blad Recht voor Allen een reeks ‘Brieven uit Twenthe’. Bennink hekelt de vaak bedroevende arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken. Als gevolg van zijn kritische epistels verliest hij zijn baan als portier bij de Nederlandsche Katoenspinnerij in Hengelo. In 1886 vestigt Bennink zich als zelfstandig horlogemaker in deze stad. Hier richt hij nog in hetzelfde jaar een afdeling van de SDB op, na die in Enschede de tweede van Twente.

*Titelfoto: Bennink was ook één van de oprichters van het Twentse socialistische weekblad Recht door Zee, dat op 18 april 1891 voor het eerst verscheen. 

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Onruststokers Overijssel
Personen:Gerrit Bennink