MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1873 Invoering van het tonnenstelsel

Verhaal

Door Jan ten Hove. Bij de invoering van het tonnenstelsel in Overijssel bijt Zwolle in 1873 de spits af. Het gaat om een nieuw systeem voor het opruimen van menselijke uitwerpselen, waardoor deze niet meer in het oppervlaktewater belanden. Elke inwoner kan gratis een houten privaatton in huis krijgen, die tweemaal per week door de gemeentereiniging wordt gewisseld en schoongemaakt. Het systeem raakt al snel in de hele provincie in zwang. De grootste verbetering van de volksgezondheid wordt echter gerealiseerd door het aanleggen van drinkwaterleidingen. Zo kan de voornaamste oorzaak van de verspreiding van besmettelijke ziekten, vuil water uit de pomp, worden weggenomen. Kampen krijgt als eerste Overijsselse gemeente een waterleiding in 1888, Enschede en Almelo in 1891, Zwolle en Deventer in 1892, Delden in 1894 en Hengelo in 1897.

Trefwoorden:1800 tot 1900
Periode:1800-1900