MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1871 - De Twentsche Landbouw Maatschappij

Verhaal

1871 - De Twentsche Landbouw Maatschappij

In 1871 wordt in Enschede de Twentsche Landbouw Maatschappij (TLM) opgericht, die zich de ‘bevordering van landbouw, veeteelt, landontginning en landhuishoudelijke Nijverheid’ ten doel stelt.

De vereniging houdt zich onder andere bezig met het keuren van vee en gewassen, het organiseren van tentoonstellingen en het verspreiden van kennis over de nieuwste landbouwtechnieken. De meeste aandacht gaat uit naar de veehouderij, zoals uit het jaarverslag van 1875 blijkt: ‘Niet onvermeld mag blijven, dat de Twentsche Landbouwer leert inzien, dat veel van het oude stelsel niet meer deugt, in de eerste plaats, dat met alle kracht moet gewerkt worden aan verbetering en uitbreiding van de veestapel’. Het werkgebied verspreidt zich steeds verder over de provincie, zodat de TLM vanaf 1896 de Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM) wordt genoemd.

Titelfoto: Omslag van de catalogus van de landbouwtentoonstelling te Enschede in 1896, die werd gehouden ter ere van het 25-jarig bestaan van de TLM. (HCO, Archief Overijsselse Landbouw Maatschappij)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Landbouw, Standsorganisaties
Periode:1871
Locatie:Twente, Enschede gemeente