MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1855 Opening van het Overijssels Kanaal

Verhaal

Door Jan ten Hove. De slechte verbindingen van Twente met de buitenwereld vormen een groot probleem voor de textielfabrikanten. De miserabele infrastructuur verhindert een vlotte aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten. De komst van het Overijssels Kanaal, dat op 22 juni 1855 met een feestelijke boottocht wordt geopend, is dan ook een grote stap vooruit. Deze vaarweg verbindt Almelo met de grote steden langs de IJssel. Vooral Kampen en Zwolle zijn belangrijke aanvoerhavens voor de textielnijverheid. De Almelosche Courant meldt trots dat het nieuwe kanaal de stad met alle provincies en de Zuiderzee verbindt. Andere Twentse textielcentra hebben echter minder reden om de vlag uit te hangen. Plaatsen als Hengelo, Enschede, Goor, Delden en Borne zijn niet verbonden met het kanaal en blijven dus verstoken van goede waterverbindingen.

Trefwoorden:1800 tot 1900
Periode:1800-1900