MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1847 - Dammen in de Regge

Verhaal

1847 - Dammen in de Regge

In 1847 publiceren Willem Staring en T.J. Stieltjes, ‘Luitenants der Artillerie’, een plan om de scheepvaart in Salland en Twente te verbeteren.

Hoe moeizaam het vervoer te water in droge tijden verloopt blijkt uit het voorbeeld van de Regge, de belangrijkste vaarverbinding met Twente. ’s Zomers moeten de schippers vaak urenlang zwoegen om een aarden dam in het riviertje op te werpen. Wanneer het water voldoende is opgestuwd, steken ze de dam door. Vervolgens sleurt de stroom een konvooi van zompen met zich mee, totdat het afdammen opnieuw kan beginnen. Deze werkwijze heeft wel een groot nadeel. De grond die voor het aanleggen van de dam is gebruikt, blijft deels achter in de bedding. Dat komt de toch al slechte bevaarbaarheid van de Regge niet ten goede.

Titelfoto: De laatste Enterse zomp op de Regge was de Regt door Zee, die tot 1939 heeft gevaren. (TwentseWelle, Enschede)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Scheepvaart, Water Overijssel
Personen:Willem Staring, T.J. Stieltjes
Periode:1847
Locatie:Salland