MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1833 - Een weefschool in Goor

Verhaal

1833 - Een weefschool in Goor

De Afscheiding van België geeft aan de Twentse textielnijverheid een enorme impuls. Nu ons land voor de lucratieve export van katoenen stoffen naar Indië niet meer kan terugvallen op de Belgische industrie, gaat de door Willem I opgerichte Nederlandse Handelsmaatschappij op zoek naar een ander productiegebied.

Gezien de relatief lage lonen, het ruime arbeidspotentieel en de aanwezige textielervaring valt de keus op Twente. Om de productiviteit te verhogen is wel een nieuwe weeftechniek nodig, waarbij de wever werkt met een mechanische snelspoel. De Engelse ondernemer Thomas Ainsworth sticht in 1833 in Goor de eerste weefschool. Binnen de kortste keren staan overal dergelijke scholen. Al in 1839 merkt men op dat ‘in Twenthe geen plaatsje, geen gehucht wordt gevonden, waar de snelspoel niet door den wever wordt gebezigd.’

*Titelfoto: Twentse wever aan het erk op een weefgetouw met snelspoel. Schilderij dor Herman van der Haar, eind 19de eeuw. (TwentseWelle, Enschede)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Textielindustrie, Weven, Weefschool
Personen:Thomas Ainsworth
Periode:1833
Locatie:Twente