MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1814 - De vesting Deventer bevrijd

Verhaal

1814 - De vesting Deventer bevrijd

Tijdens de winter van 1813-1814 wordt Deventer als één van de laatste plaatsen in Nederland nog altijd door de Fransen bezet. Zo’n 1.600 soldaten hebben zich in de vestingstad verschansd en weigeren zich over te geven.

Nederlandse troepen leggen een blokkade rond de stad. Een poging om Deventer gewapenderhand in te nemen blijft achterwege, omdat de legerleiding ervan uitgaat dat de Fransen het niet lang zullen volhouden. Bovendien is de gedachte een Nederlandse stad door Nederlands geschut te laten beschieten weinig aanlokkelijk. De bezettingsmacht is echter taaier dan verwacht. Pas na een belegering van bijna zes maanden realiseren de Fransen zich dat verder verzet zinloos is. Op 16 april 1814 wordt een wapenstilstand gesloten. Tien dagen later vertrekt het Franse garnizoen en is Deventer eindelijk bevrijd.

*Titelfoto: Nederlandse soldaten trekken het bevrijde Deventer binnen. Prent door Nicolaas Sonnenberg, 1814. (Historisch Museum Deventer)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Franse Tijd, Napoleon, Jan Soldaat
Periode:1814
Locatie:Deventer