MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1805 - Uren, dagen, maanden, jaren...

Verhaal

De in 1753 in Zwolle geboren Rhijnvis Feith is tijdens zijn leven de populairste auteur van Nederland. De sentimentele gedichten en romans van de welgestelde jurist, belastingontvanger, grootgrondbezitter en kortstondig stadsbestuurder vinden gretig aftrek.

In 1804 en 1805 verschijnt in twee bundels zijn Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst. De stichtelijke verzen zijn bedoeld als een alternatief voor het zingen van psalmen in de hervormde eredienst. In het tweede deel is het vandaag de dag bekendste gedicht van de schrijver opgenomen, dat begint met de woorden: ‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heên...’ Na het overlijden van Feith te Zwolle op 8 februari 1824 neemt de waardering voor zijn in moderne ogen wel erg larmoyante werk snel af.

Titelfoto: Titelpagina van de eerste bundel met gezangen door Rhijnvis Feith, 1804. (HCO, Bibliotheek)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Poëzie, Religie
Personen:Rhijnvis Feith
Periode:1753-1824
Locatie:Zwolle