MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1802 - Terugkeer naar oude tijden

Verhaal

Als veel van de voorgenomen hervormingen niet van de grond komen, begint het revolutionaire vuur in Nederland te doven. De weg naar een rechtvaardiger maatschappij blijkt langer en moeizamer dan menigeen heeft gedacht.

Bovendien staat de economie er belabberd voor. Na de derde staatsgreep op rij in Den Haag komt in 1801 een nieuwe grondwet tot stand, die aan radicale elementen een halt toeroept. De oude provinciegrenzen en -benamingen worden hersteld, zij het dat de vereniging van Overijssel met Drenthe pas in 1805 wordt opgeheven. Overijssel krijgt op 29 april 1802 een nieuw regeringsreglement, waarin onder meer wordt bepaald dat ‘het bestuur ten plattenlande [...] moet blijven of teruggebragt worden plaatslijk op den ouden voet [...].’ Oranjegezinden krijgen de gelegenheid een bestuurlijke rentree te maken.

Titelfoto: Zilveren zegelstempels van het provinciaal bestuur uit 1798 en 1802. (HCO, Zegelcollectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Openbaar bestuur, Revolutie
Periode:1802
Locatie:Overijssel