MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1800 - De eerste landbouwenquête

Verhaal

De overheid bemoeit zich in de Bataafs-Franse tijd veel nadrukkelijker dan voorheen met het economisch leven.

In 1800 maken de Agent van de Nationale Economie, Johannes Goldberg, en de Commissaris van Landbouwzaken, Jan Kops, een nationale inspectietocht van vijf maanden. Tijdens hun reis verspreiden ze een uitgebreide landbouwkundige vragenlijst. De beantwoording laat soms te wensen over. In Deventer schrijft men dat ‘de boeren zich niet gaarne [lenen] tot eenig werk, waarvan het voordeelige hun niet oogenblikkelijk in het oog valt.’ Uit de enquête blijkt dat de vruchtbare IJsselstreek en het Land van Vollenhove voldoende levensmiddelen produceren om nog wat over te houden voor export. Daarentegen leveren de schrale zandgronden in Twente en het oosten van Salland niet eens voldoende op om de eigen bevolking te kunnen voeden.

Titelfoto: Boerderij bij Enschede. Aquarel door J. Elderink-Blijdenstein, ca. 1815. (TwentseWelle, Enschede)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:ECONOMIE, Landbouw
Personen:Johannes Goldberg, Jan Kops
Periode:1800
Locatie:Overijssel