MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1798 - Eén provinciale hoofdstad

Verhaal

Het nieuwe centrale bewind in Nederland schaft in 1798 ook de bestaande indeling in provincies af. Door het opheffen van de oude gewestelijke grenzen kan het niemand ontgaan dat een nieuwe tijd is aangebroken.

De Bataafse Republiek wordt opgedeeld in acht departementen met nieuwe namen. Overijssel vormt samen met Drenthe en delen van Friesland en Gelderland het Departement van den Ouden IJssel. Zwolle wordt aangewezen als enige hoofdstad. De stad dankt deze uitverkiezing vooral aan haar centrale ligging in het nieuwbakken departement. Daarnaast heeft Zwolle, dat ruim 12.000 ingezetenen telt, wat betreft inwonertal en ontwikkeling de concurrenten Deventer en Kampen ver achter zich gelaten. Hoewel de nieuwe administratieve inrichting van Nederland nauwelijks verder komt dan de tekentafel, raakt Zwolle de status van hoofdstad niet meer kwijt.

Titelfoto: 'Nieuwe algemeene kaart der Bataafsche Republiek, verdeeld in VIII departementen'. Kopergravure door C. van Baarsel, 1798. (HCO, Bibliotheek)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Openbaar bestuur, Bataafse Republiek
Periode:1798
Locatie:Overijssel