MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1795 - Revolutie op het platteland

Verhaal

1795 - Revolutie op het platteland

In de kerk van Oldemarkt is op 6 februari 1795 om acht uur ’s morgens een groot deel van de mannelijke bevolking verzameld.

Ze zijn samengeroepen door de edelman Jan Antoni Zwier van Isselmuden tot Paaslo, die een fervent pleitbezorger van de omwenteling is. In een bevlogen toespraak vertelt hij dat de Fransen verwachten ‘dat de oude regeringen die hun gezag van hun zelve hebben ontleent, dadelijk door de stemme des volks worden afgezet.’ Tijdens de bijeenkomst kiezen de aanwezigen een nieuw lokaal bestuur of municipaliteit. Ook worden er twee mannen geselecteerd om het schoutambt te vertegenwoordigen in het nieuw te vormen gewestelijk bestuur. Voor het eerst in de geschiedenis mag de Overijsselse plattelandsbevolking zelf bepalen wie namens hen deel uitmaakt van de provinciale regering.

Titelfoto: De Franse bevrijders 'betaalden' hun rekeningen met assignaten, vrijwel waardeloos papiergeld. (HCO, Archivalia van de VORG)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Bataafse Revolutie, Onruststokers Overijssel
Personen:Jan Antoni Zwier Van Isselmuden Tot Paaslo
Periode:1795
Locatie:Oldemarkt