MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1795 - Een nieuw bewind

Verhaal

1795 - Een nieuw bewind

Het revolutionaire Franse leger marcheert in de barre winter van 1794-1795 zonder noemenswaardige tegenstand over de bevroren grote rivieren Nederland binnen. Willem V zoekt een veilig heenkomen in Engeland, waarna men in Den Haag de Bataafse Republiek uitroept.

Eind januari bereiken de Fransen Overijssel, waar ze als bevrijders worden ingehaald. Overal ruimen prinsgezinde bestuurders zonder bloedvergieten het veld voor patriotten. Op 5 februari verschijnt in Zwolle een tiental burgers in de middagvergadering van de Staten. Als representanten van het platteland eisen zij dat de leden van de Ridderschap plaatsmaken voor echte volksvertegenwoordigers. De edellieden bieden geen verzet tegen de ‘fluwelen’ revolutie en verlaten hun regeringszetels. Zo komt op deze historische dag aan het eeuwenoude bestuur van Ridderschap en Steden van Overijssel een roemloos einde.

Titelfoto: Proclamatie van 6 februari 1795 over de omwenteling. (collectie HCO)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Bataafse Revolutie, Patriotten, Adel Overijssel
Periode:1795