MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1772 - Patriot in de Staten

Verhaal

Op 20 oktober 1772 neemt Joan Derk van der Capellen tot den Pol zitting in de Staten van Overijssel. De edelman ontpopt zich als een fel tegenstander van Willem V en ijvert voor een zuivering van het staatsbestel.

Hij boekt aanvankelijk weinig resultaat. In oktober 1778 wordt hem zelfs wegens zijn dissidente houding de toegang tot de Statenvergaderingen ontzegd. Tijdens zijn langdurige schorsing, die landelijk veel belangstelling trekt, schrijft Van der Capellen in 1781 onder de titel Aan het volk van Nederland een geruchtmakend pamflet. In het anoniem gepubliceerde schotschrift stelt hij in harde bewoordingen het wanbeleid van Willem V aan de kaak. De burgerij wordt opgeroepen zich te bewapenen en meer bestuurlijke inspraak te eisen. Het pamflet geeft de tegen de stadhouder gerichte patriottenbeweging een enorme stimulans.

*Titelfoto: Anoniem portret in pastel van Joan Derk van der Capellen, ca. 1780. (particuliere collectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Patriotten, Aan het Volk van Nederland, Opstand Overijssel, Onruststokers Overijssel
Personen:Joan Derk van der Capellen tot den Pol
Periode:1772