MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1675 Stadhouder Willem III grijpt de macht

Verhaal

1675 Stadhouder Willem III grijpt de macht

Door Jan ten Hove. Na de bevrijding van Overijssel klagen de Staten-Generaal dat het gewest zich in 1672 wel erg snel heeft overgegeven. De Staten van Holland pleiten er zelfs voor de provincie als veroverd gebied te beschouwen. De nieuwe stadhouder Willem III, die geldt als de redder van de Republiek, doet echter een goed woordje voor Overijssel. Zijn voorspraak is niet geheel gespeend van eigenbelang. De voorwaarden waarop het gewest opnieuw wordt opgenomen in de Verenigde Republiek versterken zijn machtspositie enorm. In februari 1675 dwingt de stadhouder de Staten van Overijssel een nieuw regeringsreglement aan te nemen. Oude privileges en traditionele rechten worden terzijde geschoven. Alle kandidaten voor belangrijke bestuurlijke functies moeten nu door Willem III persoonlijk worden goedgekeurd. Voortaan is hij de werkelijke machthebber in Overijssel.